Titel

Solution

Healthcare Financial Advisory

De oplossing voor financiële vraagstukken van zorginstellingen

Er is een trend van professionalisering gaande in de zorgsector. Het zorglandschap verandert, steeds meer nieuwe (private) toetreders betreden de markt, en samenwerking door de hele keten wordt steeds belangrijker. Welke positie moet ik innemen en is de organisatie hier klaar voor? Bij Deloitte helpen we ziekenhuizen en zorginstellingen in transformaties om van A naar B te komen in de vorm van ondersteuning bij investeringsbeslissingen, (her)financierinsgadvies, duurzame resultaatsverbeteringen, Due Dilligence analyses en herstructureringen. Wij hebben zowel ervaring om dit toe te passen binnen de reguliere bedrijfsprocessen, maar ook tijdens financial distress of bij fusies en overnames.

De uitdaging

Druk op de tarieven, een toenemende zorgvraag, personeelstekort en verouderde huisvesting. Veel voorkomende oorzaken van dalende resultaten in de zorg. Hoe ga ik hier mee om als zorginstelling om ook in de toekomst kwalitatief goede zorg te blijven leveren? Dit maatschappelijke vraagstuk is de drijfveer van onze dagelijkse advieswerkzaamheden voor onze klanten, waarbij we vaak tot verrassende oplossingen komen.

Waarom Deloitte

Deloitte heeft ruime ervaring met complexe financiële vraagstukken. Naast onze adviesrol voor zorginstellingen, heeft Deloitte de Benchmark Zorg ontwikkeld, hebben we toegang tot externe data, passen de nieuwste analyse technieken toe en zijn expert in financial modelling. Door ons netwerk bij banken, beleggers, projectontwikkelaars en andere stakeholders in de zorgsector hebben we een breed beeld van trends en ontwikkelingen in de markt.

De oplossing

Deloitte zorgt voor een professioneel en transparant ingericht proces, zorgt voor het juiste tempo en is de sparringpartner voor uw vragen. Het eindresultaat van onze adviesdienst is een nieuw financieringsarrangement, nieuwe huisvesting, een verbetering van het resultaat of een succesvolle fusie of samenwerking met een collega zorginstelling.

Volledig Pakket Thuis

Vanwege de sterke vergrijzing zijn de komende vijf jaar landelijk 25.000 extra verpleeghuisplekken nodig, hetgeen gepaard gaat met een investering van circa 5 miljard euro.

Het grootste deel van de toenemende vraag wordt ingevuld door middel van VPT, waar zorgkantoren ook actief op sturen in hun inkoopbeleid. Deze dynamiek vraagt om kennis van de nieuwste ontwikkelingen, aandachtspunten en succesfactoren in het realiseren van een aantrekkelijk VPT-concept. Deloitte heeft de aandachtspunten en succesfactoren uitgewerkt in dit rapport.

Verdere verdiepging komt aan de orde tijdens de speciale online VPT-middag op 2 februari 2022 waarvoor u zich hier kunt inschrijven
 

Wist je dat?

Deloitte doet tevens onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorgsector. Hierbij maken we inzichtelijk welke implicaties de onderzochte ontwikkelingen hebben voor zorginstellingen en hoe hier het beste op ingespeeld kan worden. Dit doen we via een serie “wist-je-datjes”, als kapstok voor onze artikelen met als overkoepelend thema de professionaliseringsslag die de zorgsector momenteel doormaakt”.

    ... zorgvastgoed vanaf dit jaar tegen marktwaarde gewaardeerd moet worden? 

... zorginstellingen uiterlijk 1 juli 2021 een eigen ‘CO2-routekaart duurzaamheid’ moeten inleveren?

Contact

Arno Leeijen

Arno Leeijen

Director

Arno Leeijen is part of Deloitte Real Estate, the leading strategic and financial advisor for complex real estate and infrastructure projects: Urban development, M&A, Strategy & Technology. Arno’s foc... More