Solution

Business Maturity Model

Wanneer organisaties aan de vooravond staan van een grote investering, brengt het Business Maturity Model (BMM) focus aan op die zaken die werkelijk leiden tot verbetering van prestaties. Dit geldt bijvoorbeeld bij de implementatie van een organisatiebreed IT-pakket, de realisatie van een nieuwe strategie of een fusie of overname.

Vaak richten organisaties zich bij investeringen vooral op de investering zelf en nemen ze onvoldoende de effecten op andere onderdelen van de organisatie mee. Na het invullen van de online BMM scan weet een organisatie exact waar zij in de bredere organisatorische context zaken moet oppakken om optimaal te profiteren van de geplande investering.

 

Hoe Deloitte u helpt

Het Business Maturity Model (BMM) is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Deloitte. Uit onderzoek blijkt dat organisatieontwikkeling zich vaak focust op alleen specifieke onderdelen van de organisatie. Het resultaat is dat één of meerdere onderdelen floreren, terwijl de overige onderdelen relatief achterblijven en de impact van de verandering niet optimaal wordt benut. Deze interne onbalans creëert inefficiënties door te weinig synergie tussen de verschillende delen van de organisatie.

Het model onderzoekt alle belangrijke organisatiedimensies, zowel intern (strategie- & beleidsvorming, organisatie & processen, besturing & beheersing, informatietechnologie en mensen & cultuur) als extern (concurrentiedruk en overige omgevingsdruk). Verder neemt het de ontwikkeling van organisaties mee (het gewenst ontwikkelniveau en het vermogen tot veranderen). Een uitgebreide online vragenlijst brengt al deze elementen in 60 minuten in kaart.

 

Wat het u oplevert

Onderzoek van de Universiteit Utrecht toont aan dat organisaties die in balans zijn tot 30% beter presteren dan gemiddeld. BMM biedt organisaties een handvat om te groeien naar een meer gebalanceerde organisatie met significant betere prestaties.

Contact

Sytze Smit

Sytze Smit

Manager

As a manager at Deloitte Consulting Sytze has gained over 7 years of experience during the many finance, operations and transformation projects in the areas of Education, Local Government and Ministri... More

Related topics