Geïntegreerd jaarverslag Deloitte

Article

Geïntegreerd jaarverslag Deloitte

Lees meer over Deloitte in onze jaarverslagen.

Geïntegreerd jaarverslag

Dit Integrated Annual Report bevat een omschrijving van ons value creation model en daaraan gerelateerde (financiële) resultaten. Ook geeft het inzicht in de uitvoering van onze strategie. We streven er naar om op holistische en open wijze inzicht te geven in onze omgeving, dilemma’s en kansen. Met het oog op onze belangrijkste uitdagingen en kansen en om onze ambities te behalen, hebben we een duidelijke strategie richting 2020 geformuleerd. Deze strategie helpt ons tevens om vorm te geven aan onze wereldwijde purpose: to make an impact that matters.

Vond u dit nuttig?