Titel

Solution

Gebiedsontwikkeling voor woningcorporaties

Maatschappelijk presteren door samenwerking

Uw woningcorporatie heeft forse investeringsambities zodat u uw bijdragen kan leveren aan de maatschappelijke en volkshuisvestelijke uitdagingen in uw werkgebied. Dat vereist een samenwerking met gemeente, projectontwikkelaars en zorgpartijen. Deloitte ondersteunt woningcorporaties, gemeenten en marktpartijen bij het tot stand brengen van succesvolle samenwerkingen in binnen- en buiten stedelijke gebiedsontwikkelingen. Praktisch, doelgericht en met oog voor de politiek-maatschappelijke omgeving van uw corporatie.

Uw uitdaging

De woningnood loopt op en ondertussen moet ook uw bestaande voorraad verduurzaamd worden. Veel woningcorporaties verhogen daarom hun investeringsambities in buiten- en binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Uw uitdaging is om een goed ruimtelijk plan te ontwikkelen met een sterke onderliggende businesscase; en met acceptabele risico’s. Hiervoor is vaak samenwerking wenselijk en nodig met de gemeente, met projectontwikkelaars en/of met zorgpartijen; samenwerking die veel meerwaarde kan opleveren, maar ook kan leiden tot spraakverwarring en vertraging. Goede begeleiding is essentieel voor een goed resultaat.

Hoe Deloitte u helpt

Deloitte heeft ruime ervaring in binnen- en buitenstedelijke gebiedsontwikkeling. Onze kracht is dat wij niet alleen goed thuis zijn binnen de volkshuisvesting, maar ook bij gemeenten, projectontwikkelaars en in de zorgsector. Wij kunnen als geen ander de verbinding leggen tussen publieke en private partijen, en u daarmee ondersteunen uw maatschappelijk doelstellingen te realiseren.

Deloitte kan u op verschillende manieren ondersteunen bij gebiedsontwikkeling:

  • Opstellen businesscases (vastgoed-, project- en/of grondexploitaties)
  • Uitvoeren risicoanalyse op businesscases (vastgoed-, project- en/of grondexploitaties)
  • Optreden als procesbegeleider namens de woningcorporatie, of vanuit een onafhankelijke rol namens woningcorporaties, gemeenten, zorgpartij en/of projectontwikkelaar(s)
  • Begeleiden woningcorporatie bij partnerselectie in gebiedsontwikkelingWij hebben ruime ervaring met specifieke wet- en regelgeving die geldt voor woningcorporaties, omgevingsrecht en met de politiek-maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties en hun samenwerkingspartners bewegen. Bovendien kunnen wij snel met onze collega’s schakelen op het gebied van bijvoorbeeld fiscaliteit, waardering, juridische en/of treasury aspecten.

Wat levert het u op

Succesvolle gebiedsontwikkeling leidt tot kortere wachtlijsten, verduurzaming van de sociale woningvoorraad, een mooiere gebouwde omgeving en tevreden politieke en maatschappelijke stakeholders. Kortom, maximaal maatschappelijk presteren tegen acceptabele risico’s.

Meer weten over gebiedsontwikkeling voor woningcorporaties?

Wilt u meer weten over gebiedsontwikkeling voor corporaties? Neem dan contact op met ons op. 

Contact

Renée van der Zwan

Renée van der Zwan

Director

Renée van der Zwan is part of Deloitte Real Estate, the leading strategic and financial advisor for complex real estate and infrastructure projects: Urban development, M&A, Strategy & Technology. René... More

Siddharth Khandekar

Siddharth Khandekar

Senior Manager

Als adviseur bij Deloitte Real Estate (senior manager) werk ik uitsluitend in de volkshuisvesting: vooral voor woningcorporaties maar ook voor opdrachtgevers (overheden en marktpartijen) die met wonin... More