Succesvolle implementatie Omgevingswet

Solution

Succesvolle implementatie Omgevingswet

Ondersteuning bij alle aspecten van de implementatie

Deloitte heeft kennis van de specifieke organisatievereisten voor invoering van de Omgevingswet en ervaring met het concreet maken van de implementatie (o.a. sturing, processen, ICT, competenties en cultuur). Deze kennis en ervaring wordt binnen Deloitte geborgd en verspreid door een gespecialiseerd Team Omgevingswet.

Uw uitdaging

De afgelopen jaren hebben overheden al te maken gehad met grote transformaties op het domein van de fysieke leefomgeving, zoals invoering van de Wabo en de oprichting van omgevingsdiensten. Nu komt de Omgevingswet eraan. Alleen waar te beginnen en waar liggen de grootste uitdagingen voor de organisatie? Hoe de beoogde cultuurverandering te realiseren en optimaal gebruik te maken van de energie en inzet van het personeel?

Hoe Deloitte u helpt

De invoering van de Omgevingswet betekent voor iedere organisatie een andere uitdaging. Afhankelijk van de veranderambitie van politiek en bestuur, de wijze waarop nu wordt gewerkt (mate van integraliteit en samenwerking met ketenpartners) en de beschikbare ICT middelen, is de impact van de verandering te overzien of zeer uitdagend.
Bestuurlijke ambities voor de implementatie van de Omgevingswet leveren bepaalde kosten en baten op. Om een goede afweging te kunnen maken, is inzicht in de verwachte consequenties van verschillende scenario’s onontbeerlijk. Deloitte kan u helpen met het opstellen van een business case die u zelf in de loop van de tijd kunt bijhouden. Om te bepalen waar te beginnen met de verandering in de organisatie, is de Deloitte Omgevingswet PrioriteringsScan een bruikbaar hulpmiddel. Hiermee kunt u met elkaar bepalen wat de impact van de Omgevingswet is op de eigen organisatie.
Om de verandering van de grond te krijgen is positieve inzet van het eigen personeel een cruciale randvoorwaarde. Met het tijdig inzetten van strategische personeelsplanning, zijn medewerkers mee te nemen in de verandering en is hen een positief perspectief te bieden met behulp van gerichte trainingen aansluitend op hun eigen ambities.

Wat levert het u op

De integrale aanpak van de invoering van de Omgevingswet levert u onder meer op:

  • Fit-gap analyse van de impact van de Omgevingswet
  • Business case met de kwalitatieve en kwantitatieve consequenties van verschillende veranderscenario’s
  • Optimale inzet van middelen en vooral personeel
  • Medewerkers die gemotiveerd zijn om mee te gaan in de (cultuur)verandering

Contact

Lennert Middelkoop

Lennert Middelkoop

Partner

Lennert Middelkoop is partner at Deloitte Real Estate, the leading strategic and financial advisor for complex real estate and infrastructure projects: Urban development, M&A, Strategy & Technology. L... More

Marc Timmerman

Marc Timmerman

Senior Consultant

Ik ben een gedreven, enthousiaste adviseur, die gespecialiseerd is in complexe financiële vraagstukken binnen de publieke sector. Mijn kracht ligt in het kunnen vertalen van de praktische gevolgen van... More

Laudy Konings

Laudy Konings

Director

"Laudy heeft een brede kennis en ervaring opgebouwd door vooral projecten bij gemeenten en provincies uit te voeren. Hij is ook bekend met rijksoverheidsorganisaties. Als projectleider is Laudy bekend... More