Article

ESG in de publieke sector

Overzichtspagina

Elke dag staat de overheid voor de taak om zich te buigen over de drie belangrijke ESG-thema's: Environmental, Social en Governance. Onze experts zijn ervan overtuigd dat met de juiste inzet en strategieën de overheid een voortrekkersrol kan spelen in de transitie naar een duurzame samenleving. Hier vind je hun inzichten en adviezen.

Hoe rapporteer je evenwichtig over duurzaamheid?

Over de resultaten van het eerste ESG-Quickscanonderzoek in de publieke sector 

Elke publieke instelling zal op een zeker moment te maken krijgen met eisen rondom duurzaamheid en de transparantie hierover. Deloitte ontwikkelde daarom een ESG-Quickscan en onderzocht hoe 60 grote organisaties in de publieke sector hun duurzaamheidsactiviteiten rapporteren. Juwi Liu, Senior Manager Audit Advisory en Patrick Jussen, Partner Audit Advisory, beiden werkzaam als adviseur in de publieke sector, vertellen meer.  

Lees meer

Geen CSRD verplichting?

Waarom de dubbele materialiteitsanalyse tóch van belang is.

Voor publieke organisaties is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) niet verplicht. Toch is de dubbele materialiteitsanalyse een goede manier voor organisaties om inzicht te krijgen in hun impact, kansen én risico's op het gebied van duurzaamheid, vertellen Oscar Ferrero Scholte en Leon Stokman, beide senior manager bij Deloitte Audit & Assurance. 

Lees meer

ESG in de publieke sector: benut de EU duurzaamheidsagenda

Gebruik deze als kapstok voor uw strategie

De kracht van een integrale strategie die financiën, mens en milieu met elkaar in balans brengt. Duurzaamheid is de nieuwe norm. Veel organisaties hebben duurzaamheid reeds een plek gegeven in hun strategie. Maar hoe zorg je dat je tot een integrale strategie en juiste verantwoording komt?

Lees meer

Waarom zorgaanbieders samen richting moeten geven aan duurzaamheid

Parallel aan het Integraal Zorgakkoord IZA en de Green Deal 3.0 voor de zorg, is ook op Europees niveau werk gemaakt van de verplichting voor organisaties om aan de slag te gaan met duurzaamheid. 

Lees meer

Raadsleden webinar 3: Duurzaamheid & gemeenten

Did you find this useful?