BBV Scan - Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Solution

BBV Scan - Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Is uw gemeentelijke begroting BBV-proof

De begroting heeft de afgelopen periode niet alleen inhoudelijk, maar ook verslaggevingstechnisch veel aandacht gevraagd van uw gemeente. Wij kijken graag aan de hand van onze BBV-scan met u mee of uw begroting BBV-proof is en geven waar nodig gedegen advies, zodat u comfortabel het nieuwe begrotingsjaar in kunt gaan.

De vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) heeft in de praktijk veel voeten in de aarde. Veel technische aanpassingen die aandacht vragen in het begrotingsproces, verspreid over verschillende onderwerpen. Enerzijds zijn er striktere regels die moeten worden toegepast en anderzijds is er ruimte voor interpretatie en keuzes. Het nieuwe BBV vraagt om een nieuwe benadering van het begrotingsproces. De nieuwe taakvelden leiden tot een nieuwe inrichting van de administratie. De integrale kostprijs blijkt niet meer uit de begroting, wat op onderdelen vraagt om innovatieve oplossingen. Het inzicht in de kostprijs van maximaal kostendekkende tarieven en de toelichting hiervan in de paragraaf lokale heffingen zal ook de nodige aandacht vragen. En dit is slechts een greep uit de wijzigingen die de vernieuwing van het BBV meebrengt voor de gemeentelijke begroting.

Zijn de keuzes die u heeft gemaakt BBV-proof? Heeft u aan alles gedacht? Is bijstelling nog noodzakelijk?

Vraag de BBV specialisten van Deloitte om de BBV scan en bijbehorend advies en u weet het zeker. Wacht niet tot de jaarrekening!

Meer weten over BBV scan?

Wilt u meer weten over de BBV scan? Neem dan contact op met Rein-Aart van Vugt of Arjan Schutgens.

Contact

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Partner

Ik adviseer organisaties op het gebied van planning en control, verbetertrajecten, productbegrotingen, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Tot mijn cliënten be... More

Arjan Schutgens

Arjan Schutgens

Director

Sparring partner for management and board of directors in public sector, especially local government. Experience as auditor and adviser of (semi) public sector organizations such as municipalities, so... More