Titel - Title

Article

ESG Reporting voor verzekeraars; kunt u het nog volgen?

Wat u moet weten over SFDR, NFRD, CSRD en de EU-taxonomie

De vraag vanuit de samenleving om verduurzaming van de private sector, en dus ook van de verzekeringswereld, neemt toe. Daarmee groeit ook de behoefte aan een nieuwe set van standaarden om Environmental, Social en Governance (ESG) gerelateerde indicatoren te meten. In dit artikel, geschreven door Deloitte en gepubliceerd in De Actuaris van april 2022, bespreken we de belangrijkste (bestaande en toekomstige) standaarden en initiatieven voor ESG-rapportages die van toepassing zijn op verzekeraars: SFDR, NFRD, CSRD en de EU-taxonomie.

Verduurzaming van de sector

In het afgelopen decennium is de belangstelling voor en behoefte aan verduurzaming van de private sector sterk toegenomen. Termen als ‘sustainability’ en ‘ESG’ (Environmental, Social en Governance) duiken steeds vaker op in alle bedrijfstakken, inclusief de verzekeringswereld.

ESG Reporting voor verzekeraars; kunt u het nog volgen?

Een sleutelrol voor verzekeraars

Verzekeraars spelen een sleutelrol in de strijd tegen klimaatverandering. Zij kunnen duidelijkheid geven over hoe ‘groen’ producten werkelijk zijn, om ‘greenwashing’ te voorkomen. Klanten, werknemers, investeerders en (Europese) regelgeving verwachten dit ook van hen. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot IFRS 17, maar eigenlijk is er behoefte aan een nieuwe set van standaarden waarmee ESG-gerelateerde indicatoren kunnen worden gemeten. Er is ook nog veel onduidelijkheid over de interpretatie van allerlei vereisten en de vastlegging daarvan.

Overzicht ESG-rapportages

De onderstaande vier rapportagestandaarden en initiatieven zijn nu of in de nabije toekomst al van toepassing voor verzekeraars:

  1. Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
  2. Non-Financial Reporting Directive (NFRD)
  3. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  4. EU-taxonomie.

In het volledige artikel van Deloitte, dat is gepubliceerd in De Actuaris van april 2022, vindt u een toelichting op het ESG-rapportagelandschap, inclusief tijdslijnen. We bespreken daarin de vereisten en status van deze vier standaarden en initiatieven. 

Did you find this useful?