Het operationaliseren van werken op afstand | Deloitte Nederland

Article

Het operationaliseren van werken op afstand

Op afstand, gecontroleerd - Dit verandert alles: Lees meer over de vijf belangrijkste acties die bedrijven nu kunnen ondernemen om hun programma voor werken op afstand op gang te brengen.

Deloitte's eerste wereldwijde onderzoek naar werken op afstand bestaat uit meer dan 820 respondenten en een reeks interviews met klanten uit 45 landen. Ons nieuwe rapport verkent vijf belangrijke acties die organisaties nu moeten ondernemen om hun koers uit te stippelen en hun strategieën voor werken op afstand vooruit te helpen.

Hybride manieren van werken toestaan

Bijna 80% van de respondenten van de eerste ‘Global Remote Work Survey for tax’ van Deloitte geeft aan dat zij een zekere mate van werken op afstand en hybride werken toestaan. Maar veel ondernemingen worstelen met de vraag wat de beste aanpak is om het beleid voor werken op afstand zó in de praktijk te brengen dat dit talent- en cultuurstrategieën versterkt en tegelijkertijd complexe risico's voor de naleving van belastingwetgeving en ondernemingsrisico's beheersbaar houdt.

Remote Work Survey 2022

Over het onderzoek

Deloitte heeft meer dan 820 professionals op het gebied van Tax, HR, Finance, Mobility en Payroll over de hele wereld gevraagd naar hoe zij beleidsmatig en in de praktijk omgaan met werken op afstand en hybride werken. Ook hebben wij HR, Tax en Mobility leaders benaderd om inzicht te krijgen in hun ideeën over de wereldwijde aanpak van werken op afstand.

Wat kunt u doen om werken op afstand binnen uw organisatie te optimaliseren?

De wereldwijde onderzoeksresultaten van Deloitte, interviews met leiders in alle sectoren en onze ervaring laten zien dat je werken op afstand met de volgende vijf stappen sneller kunt invoeren in jouw organisatie.

Vijf belangrijke stappen die u nu zou moeten zetten om werken op afstand te optimaliseren

  1. Beleid voor werken op afstand afstemmen op de strategie van de organisatie
  2. Beoordeel het risico
  3. Vaststellen van manieren waarop beleid kan worden ingevoerd
  4. Het verkrijgen van inzicht en het monitoren van beleid
  5. Verbonden blijven met de langetermijnstrategie voor talent

"Deloitte heeft alle expertise in huis om organisaties te helpen bij de inrichting van werken op afstand. Deloitte kan helpen bij het opstellen van beleid, het inzichtelijk maken van de werklocatie van de populatie, het analyseren van de compliance risico's en het bieden van oplossingen om jouw organisatie klaar te maken voor de toekomst rondom werken op afstand.
Neem voor meer informatie over werken op afstand contact met ons op." - Edwin van der Graaff

Did you find this useful?