Op weg naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel | Deloitte Nederland

Article

Op weg naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel

Sluit aan bij onze webinar serie over de gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen voor werkgevers.

De webinar serie behandelt de gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen en de uitdagingen waarvoor werkgevers zich geplaatst zien op weg naar een nieuw pensioencontract. Tijdens de webinars wordt een actueel onderwerp belicht waarbij kennis en ervaringen vanuit Deloitte én vanuit de sector worden gedeeld. Het doel van de webinar serie is om inzichten te delen, van elkaar te leren en u voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel. Neem deel en pluk de vruchten van onze brede kennisdeling!

Het wetsvoorstel van het Pensioenakkoord is bekend

Al sinds het ontstaan van de financiële crisis in 2008 wordt er gesproken en onderhandeld over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het doel van dit wetsvoorstel is de aanpassing van het pensioenstelsel aan de manier waarop we in de 21e eeuw leven en werken. Hierdoor ontstaat eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen, door het pensioen directer mee te laten bewegen met de economische ontwikkelingen. Meer lezen? Dat kan hier.

De verwachting is dat dit wetsvoorstel begin 2022 bij de Tweede Kamer ingediend wordt. De nieuwe pensioenwetgeving kan vervolgens uiterlijk per 1 januari 2023 inwerking treden.

Het wetsvoorstel ligt er, maar de grote vraag is: en wat nu?

Om antwoord te geven op die vraag, organiseert Deloitte een webinar serie met betrekking tot de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Periodiek vindt er een webinar plaats op dinsdag van 11:00 tot 12:00 uur. 

Webinar 5: 12 oktober | Arbeidsrechtelijke kant van Wet Toekomst Pensioenen

In dit webinar gaan we in op de arbeidsrechtelijke aspecten van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. We zullen met een praktische blik onder meer de navolgende vragen behandelen: Op welke wijze en wanneer betrekt u de ondernemingsraad, welke zaken legt u voor, hoe verloopt in de instemming van werknemer en wat als een werknemer niet akkoord wilt gaan? In welke mate bent u verplicht volledig te compenseren? Tijdens het webinar gaan we op deze en andere arbeidsrechtelijke vragen in die voor u relevant zijn bij de overgang naar het nieuwe stelsel. 

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist: Anne-Marie van den Belt: Avandenbelt@deloitte.nl en Stella Evers: Stevers@deloitte.nl

Webinar 12 oktober

Registreer hier

Webinar 6: november 2021 | De keuze voor of tegen gebruik van het overgangsrecht

Webinar 7: januari 2022 | Communicatie

Voorgaande edities in de webinar serie: 

Webinar 2 februari 2021 | Een succesvolle overgang naar het nieuwe pensioen

In dit webinar delen wij onze inzichten ten aanzien van de betekenis van de Wet Toekomst Pensioenen voor u als werkgever met een verzekerde middelloon of beschikbare premie pensioenregeling. We zullen met een praktische blik onder meer de navolgende vragen behandelen: Hoe werken de details uit het wetsvoorstel voor u als werkgever uit? En wat wilt of moet u als werkgever eventueel veranderen in uw regeling en wat wordt er op welk moment van u als werkgever verwacht? Wat verandert er voor bestaande verzekerde middelloonregelingen en voor bestaande beschikbare premieregelingen? Hoe om te gaan met compensatie?

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist:
Richard van Marwijk: Rvanmarwijk@deloitte.nl

Webinar 09 maart 2021 | Duurzame inzetbaarheid

Een van de doelstellingen van het nieuwe pensioenstelsel is om de duurzame inzetbaarheid van werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren. In dit webinar gaan we in op de mogelijkheden die u als werkgever ter beschikking staan om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. We gaan in op de gewijzigde regels rondom de RVU en het verlofsparen. Praktijkervaring over enerzijds de uitdagingen bij het maken van keuzes en hoe de voordelen van duurzame inzetbaarheid inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist: Jolanda Jansen: JJansen@deloitte.nl

Webinar 13 april 2021 | Verplicht gestelde regelingen

Veel werkgevers zijn verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De sociale partners in de bedrijfstak zullen onderhandelen over de aanpassingen van de pensioenregeling. Het bedrijfstakpensioenfonds zal uw werknemers op de hoogte gaan stellen van de gevolgen van de nieuwe pensioenregeling, het invaren van de oude aanspraken en een eventuele compensatie. Maar wat betekent dit nu voor u als werkgever en waar moet u rekening mee houden. Wat betekent het nieuwe systeem voor bestaande vrijstellingen en ontheffingen? Dit webinar is bedoeld voor werkgevers die aangesloten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds en wat het nieuwe pensioencontract voor hun betekent. 

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist: Roderik van Sluis: Rvansluis@deloitte.nl en Stella Evers: Stevers@deloitte.nl

Webinar 4: 22 juni 2021 | Publieke Sector

In dit webinar delen we onze inzichten wat de Wet Toekomst Pensioenen betekent voor werkgevers in de publieke sector. In de publieke sector ligt de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel grotendeels op het bord van het pensioenfonds van onder andere het ABP of Pfzw. Hierdoor zal ook het pensioen van uw werknemers worden aangepast. In de publieke sector gelden naast het pensioen vaak velerlei specifieke arbeidsvoorwaardelijke regelingen zoals de Generatiepactregeling, Functioneel Leeftijdsontslag, Persoonlijk levensfase budget etc., op welke wijze moeten deze regelingen worden aangepast? En wat zijn de implicaties voor de WNT? Op deze en nog meer vragen gaan wij in op dit webinar.

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist: Jasja van ’t Hullenaar: Jvanthullenaar@deloitte.nl en Leonie Stooker: LStooker@deloitte.nl

Did you find this useful?