Solution

Transfer Pricing Mid Market / Business structuring

Transfer Pricing Analytics Verlaag het effectieve belastingtarief en snijd in de kosten.

Transfer Pricing is van groot belang als u transacties heeft met gelieerde ondernemingen in het buitenland. Deze transacties moeten namelijk gebaseerd zijn op prijzen die ook een onafhankelijke derde overeen zou komen. Transfer Pricing omvat het bepalen van deze verrekenprijzen. De belastingdienst richt zich ten aanzien van Transfer Pricing steeds meer op middelgrote ondernemingen die deel uitmaken van een internationale groep.

Het kan dus ook voor u van belang zijn om de documentatie op orde te hebben. En voor u is het zeer interessant dat door een Transfer Pricing-analyse vaak mogelijkheden aan het licht komen die kunnen leiden tot bedrijfsoptimalisatie en aanzienlijke belastingbesparingen.

 

Hoe Deloitte u helpt

Het Deloitte Mid-Market team heeft een unieke aanpak waarbij de verschillende onderdelen in fasen worden geleverd. Er wordt steeds bepaald of specifieke onderdelen werkelijk nodig zijn. Wij leveren rapporten toegespitst op uw behoeften en leggen alles beknopt en duidelijk leesbaar vast. De deliverables bestaan uit:

 • Een functionele analyse
  Een beschrijving van de relevante feiten van uw onderneming: waar wordt daadwerkelijk de winst behaald en waar worden de risco’s gelopen? Dit is van belang om de juiste transfer pricing methode te bepalen en vormt de basis voor de bepaling van de verrekenprijzen.
 • Financiële analyse
  Een gedegen onderbouwing van de verrekenprijzen door een vergelijking met onafhankelijke derden (benchmarking) voorkomt discussies met de Belastingdienst.
 • Afstemming met de fiscus
  Eventueel kunnen de verrekenprijzen officieel met de fiscus worden afgestemd met een Advance Pricing Agreement (APA). Ook behoort een informele afstemming tot de mogelijkheden.
 • Business Model Optimisation

Naar aanleiding van de verschillende analyses kan worden geadviseerd om functies en risico’s te verplaatsen om zo tot een meer gecentraliseerd model te komen en de belastingdruk en kosten te verlagen. Dit is afhankelijk van de bedrijfsvoering en lokale wensen.

 

Wat het u oplevert

Uit de Transfer Pricing analyse blijkt waar kernfuncties en risico’s zich bevinden binnen de internationale groep. Mogelijk zijn deze verspreid, bijvoorbeeld door overnames in het verleden, en kan een meer gecentraliseerd model de kosten en de belasting verlagen. Aan de hand van de Transfer Pricing analyse kunnen wij u een voorstel doen tot een verdere optimalisatie.

Transfer pricing kan worden gebruikt om risico’s te beperken en belastingbesparingen te benutten, zoals:

 • compliance met (lokale) wetgeving (waaronder documentatieverplichting, beperken boetes en boekenonderzoeken);
 • optimaal gebruik van onder meer belastingfaciliteiten (bijvoorbeeld de innovatiebox);
 • verlagen van de effectieve belastingdruk (ETR).
Transfer Pricing Analytics - Insight into your transfer pricing implementation

Contact

Sjoerd Haringman

Sjoerd Haringman

Partner

Sjoerd has extensive experience in transfer pricing and Business Model Optimization projects for multinationals, focusing on the Dutch Private market area. A selection from Sjoerd his work includes th... More