Contact

Claudia Honings

Audit – Public Sector

Senior Manager

Claudia Honings

Amerikalaan 110

Maastricht Airport

6199 AE Maastricht

Netherlands

View map

Ik werk als senior manager binnen de audit praktijk van Deloitte, met name binnen de public sector. Ik verzorg de planning, coördineer de dagelijkse werkzaamheden en bewaak de voortgang en de kwaliteit van de controle. Kenmerkend zijn de pragmatische aanpak, adequaat procesmanagement, oog voor het menselijke aspect en waardevol (natuurlijk) advies.

Binnen Deloitte ben ik tevens aangesloten bij de vakgroep ‘duurzame kwaliteit controles gemeenten’. Vanuit de vakgroep worden innovatieve controlemethoden ontworpen waarmee de controle efficiënter en effectiever kan worden uitgevoerd door inzet van o.a. data analytics en een gemeente- of organisatie specifieke risicoanalyse. Daarnaast streef ik ernaar om in de controle zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de werkzaamheden die de organisaties reeds zelf verrichten. Het doel hiervan is dat Deloitte een (natuurlijke) sparringpartner is bij het verbeteren van de interne beheersing van de gemeente en de controle steeds meer kan bewegen van gegevensgericht naar systeemgericht. Bij een gegevensgerichte controle aanpak wordt de controle met name uitgevoerd op basis van uitgebreide steekproeven en onderliggende brondocumentatie en bij een systeemgerichte controle aanpak wordt er gedurende de jaarrekeningcontrole gesteund op de processen, IT-systemen en ‘checks and balances’ van de organisatie (beperkt aantal steekproeven).

Claudia Honings