Contact

Judith Poelgeest

Consulting – Business Operations

Director

Judith Poelgeest

Gustav Mahlerlaan 2970

For navigation: Gustav Mahlerlaan 3004

1081 LA Amsterdam

Netherlands

View map

Judith Poelgeest is Director met ruime ervaring in projectmanagement-, procesverandertrajecten en (digitale) bedrijfsvoeringstransformaties, o.a. door toepassing en implementatie van hyperautomation. Judith heeft meer dan vijftien jaar ervaring in operational excellence consulting voor de publieke sector, in het bijzonder binnen de Rijksoverheid en het Defensie, veiligheids- en justitiedomein.

Judith heeft ruime ervaring op het gebied van project-, programma- en verandermanagement, procesoptimalisatie, digitale transformaties inclusief bijbehorende organisatie inrichting en is zeer goed in staat om dit gedachtegoed over te brengen en mensen op alle niveaus mee te krijgen in het benodigde verander/verbetertraject. Bij meerdere (overheids)organisaties heeft Judith als extern adviseur en coach ondersteund bij het uitvoeren van verandertrajecten. De trajecten hebben geleid tot heldere en concrete (proces)verbetering en commitment vanuit de organisatie om continu te verbeteren.

Judith Poelgeest