Contact

Leonie Stooker

Tax

Manager

Leonie Stooker

Wilhelminakade 1

For navigation: Stieltjesstraat

3072 AP Rotterdam

Netherlands

View map

Leonie Stooker is manager bij Deloitte Tax & Legal - Global Employer Services en is actief in de (semi-)publieke sector. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van de loonheffingen en de Wet normering topinkomens (WNT).

Thema’s waar ze veel mee bezig is, zijn o.a. de werkkostenregeling, het wagenpark en de inzet van derden/zzp’ers alsmede aanverwante wet- en regelgeving, zoals de Invorderingswet (keten- en inlenersaansprakelijkheid) en de WNT.

In aanvulling op haar advisering, zet Leonie data analyses en steekproeven in om organisaties inzicht te geven in hun fiscale positie.

Tot slot sluit ze in fiscale commissies van organisaties aan en verzorgt Leonie diverse cursussen, seminars, actualiteitenbijeenkomsten over de loonheffingen en de WNT.

Leonie Stooker