Contact

Lizan Goossens-Kloek

Audit

Partner

Lizan Goossens-Kloek

Wilhelminakade 1

For navigation: Stieltjesstraat

3072 AP Rotterdam

Netherlands

View map

Lizan heeft als bedrijfseconoom en accountant ruim 20 jaar ervaring in de controle- en adviespraktijk. Sinds 2008 richt zij zich vooral op woningcorporaties. Daarvoor was zij accountant van pensioenfondsen, financiële instellingen, bouw- en vastgoedbedrijven. Gecombineerd met haar jarenlange ervaring als commissaris, heeft Lizan gepubliceerd over governance, cultuur en gedrag, en de woningmarkt. Hierover geeft zij ook trainingen aan commissarissen, bestuurders en financieel deskundigen, zoals de Women on Board leergang voor de publieke sector. Binnen Deloitte vervult Lizan een landelijke rol in de aansturing van de dienstverlening aan corporaties en in de kwaliteitsbewaking. Lizan stimuleert diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Met haar mensgerichte en proactieve houding weet zij snel door te dringen tot de kernbehoefte van mens en organisatie.

Lizan Goossens-Kloek