Contact

Pouya Zarbanoui

Consulting - Technology

Director

Pouya Zarbanoui

Gustav Mahlerlaan 2970

For navigation: Gustav Mahlerlaan 3004

1081 LA Amsterdam

Netherlands

View map

Ik vind het belangrijk dat de werkzaamheden die ik uitvoer een maatschappelijk impact hebben, daarom heb ik een passie voor het werken in de publieke sector. De complexiteit van problemen, de veelheid aan maatschappelijke belangen en de politieke dimensie maken de vraagstukken in de publieke sector voor mij uitdagend.

Data analytics biedt tal van nieuwe innovatieve mogelijkheden ten aanzien van het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ook overheden zien de potentie en ondernemen meer en meer initiatieven om met behulp van (big en open) data bestuurbaarheid, gezondheid, mobiliteit, dienstverlening, toezicht, etc. te verbeteren. Daarnaast biedt data analytics de mogelijkheid om ook de (interne) organisatie van de overheid naar een nieuw niveau te brengen.

Ik help dan ook overheidsorganisaties bij het verder concretiseren en praktisch toepasbaar maken van dit onderwerp t.b.v. hun dagelijkse praktijk.

Pouya Zarbanoui