Contact

Ralf van Hattem

Audit

Senior Manager

Ralf van Hattem

Wilhelminakade 1

For navigation: Stieltjesstraat

3072 AP Rotterdam

Netherlands

View map

Gedurende mijn loopbaan heb ik ruime ervaring opgedaan met de controle van jaarrekeningen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Mijn expertise richt zich onder andere op het sociaal domein, grondexploitaties, interne controle, rechtmatigheids- en verslaggevingsvraagstukken.

Naast mijn reguliere werk als accountant heb ik binnen het Deloitte netwerk landelijk een rol binnen de werkgroep Lokaal Bestuur. Deze werkgroep houdt zich onder andere bezig met publicaties en landelijke vraagstukken op het gebied van gemeentelijke controles en verslaggevingsvraagstukken.

Ralf van Hattem