Student og nyutdannet

Join Deloitte

Spørsmål og svar om rekrutteringsprosessen

Er det én ting vi har lært, så er det at det vi får mest igjen for, er å investere i folka som jobber hos oss. De som jobber hos oss får rom til å utvikle seg i et sterkt fagmiljø med mange av de fremste på sitt felt. På denne måten blir de rustet til å hjelpe bedrifter med å innføre konkrete tiltak som faktisk utgjør en forskjell.

Under kan du lære mer om rekrutteringsprosessen i Deloitte

Hvordan ser en rekrutteringsprosess hos oss i Deloitte ut for nyutdannede?

Vi har spennende karrieremuligheter i flere av våre forretningsområder, og ønsker at du i forkant av å sende inn en søknad gjør deg kjent med stillingsannonsene.

Selv om vi søker nyutdannede til flere av våre forretningsområder ønsker vi at du kun søker på EN annonse. Når du sender inn søknaden får du mulighet til å velge 1. og 2. prioritet på ønskede forretningsområder. I tillegg vil du for enkelte forretningsområder også få mulighet til å velge 1. og 2. prioritet for arbeidsted/kontor. Dersom du er aktuell for flere områder, vil vi vurdere deg for disse.  

Du søker gjennom vårt rekrutteringssystem ved å laste opp CV og vitnemål fra høyere utdanning. Benytt deg av Vitnemålsportalen dersom din skole distribuerer resultatene dine der. 
 

Når er søknadsfristen og hva skjer fortløpende?

Søknadsfristen er fredag 6. januar 2023, kl. 10.00. Etter du har sendt inn søknad vil du motta lenke til to evnetester som vi ønsker at du skal gjennomføre snarest mulig, men senest søndag 8. januar kl. 10.00. Vi behandler bare søknader hvor begge testene er gjennomført. Vi holder intervjuer påfølgende uke.

Vi er opptatt av at du som søker skal få en god og effektiv kandidatopplevelse. VI har derfor lagt opp til ett dyptgående intervju på 90 minutter som innebærer en gjennomgang av din CV, personlige egenskaper og motivasjon, samt en case-oppgave. Caseoppgaven vil du få utdelt under intervjuet, så du trenger ikke å forberede deg i forkant.
 

Tips til hvordan jeg kan skille meg ut blant studentene?

Gjør deg noen refleksjoner rundt hvordan du med dine erfaringer, utdanning og personlige egenskaper passer inn i en jobb hos oss. Hva vil være dine styrker og hva tenker du er dine utviklingsområder?

Vi har kuttet det klassiske søknadsbrevet fra vår rekrutteringsprosess. VI ønsker heller at du besvarer to korte spørsmål om din kompetanse og motivasjon. Fortell oss hva dine beste egenskaper og ferdigheter er med konkrete eksempler og hvordan du kan utgjøre en forskjell hos oss!

PS! Vi verdsetter kvaliteter og kvalifikasjoner likt. Karakterer er kun en del av historien. Din kreativitet, nysgjerrighet og besluttsomhet forteller oss også mye om deg som person, men det kan også dine kvalifikasjoner. De kan vise drivkraft og motstandsdyktigheten som kreves for å gi deg en vellykket karriere i Deloitte.

Vi setter også alltid pris på en ryddig CV, men med rom for kreativitet, og at informasjonen vi etterspør er lastet opp i rekrutteringssystemet vårt innen fristen har gått ut.
 

Leser dere egentlig alle søknader?

Ja, det gjør vi. Dine svar på spørsmålene vil gi oss en dypere forståelse for hva som gjør deg unik og hvorfor du er motivert for jobb hos oss. Det er ikke alltid det kommer frem i en CV, så da kan spørsmålene være til hjelp.
 

Hva er evnetester og hvorfor har dere de?

Målet med evnetester er å si noe om ditt potensiale til å ta til deg ny kunnskap og hvordan du kan utvikle deg videre hos oss. Evnetestene bidrar til mer rettferdig rekruttering, og legger til rette for like muligheter for alle. Vi er ikke ute etter å klassifisere toppresultatene, men å identifisere om noen faller utenfor normalen.

Resultatene vil inngå som en del av en helhetsvurdering av hvem som blir invitert til intervju, i kombinasjon med andre viktige elementer som utdannelse, karakterer, aktiviteter ved siden av skolen o.l.
 

Hva er case og hvordan fungerer det?

Det finnes mange ulike former for case. Vi deler ut caset under intervjuet. Her vil du få litt tid til forberedelse før du skal presentere dine funn for oss.

Case er også et av flere verktøy for å få vurdert flere sider ved kandidatene og relevans til rollen. Vi ønsker å høre hvordan du velger å løse oppgaven og dine refleksjoner. Du står åpen til å løse problemet på den måten du selv ønsker. Det er ingen fasit, men vi har gjort oss noen vurderinger om hva vi ønsker du nevner i caseløsningen.

Vi anbefaler deg å ikke bruke for mye tid på å finne hva som kan være riktig svar, men heller få tydelig frem de veivalgene og beslutningen du har tatt.
 

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Vi ønsker å tilby korte rekrutteringsprosesser med høy kvalitet. Fra søknadsfristen går ut til vi sender ut tilbud går det ca 10. dager.
 

Hvor mange ansetter dere og hvorfor fikk jeg ikke tilbud?

Hvor mange vi ønsker å ansette varierer, og er avhengig av, behovet i organisasjonen vår i de ulike forretningsområdene. Behovene endrer seg etter hvilke prosjekter og klienter vi arbeider med, som er med på å styre veksten innenfor ulike forretningsområder.

Vi vet at det kan være vanskelig å forstå hvorfor noen får tilbud og andre ikke. Vi er opptatt av å ansette mennesker som er like forskjellige som oppdragene vi jobber med. Vi må rekruttere et mangfold som gjenspeiler utfordringer vi møter på ute hos kunden og markedet. Det krever ulike tankesett som også kan utfordre oss til å bli enda bedre.

Et avslag fra oss betyr derfor ikke at du ikke er velkommen til å søke igjen, eller at vi ikke ønsker å ansette deg. Har du vært på intervju er du mer enn god nok, vi må bare finne et riktig tidspunkt for å ansette deg på. Det er alltid viktigst at både vi og du føler at det er en god match, det vil igjen skape resultater for deg personlig, og i organisasjonen vår.
 

Hvordan jobber dere med mangfold i rekruttering?

Som samfunnsaktør, arbeidsgiver og tjenesteleverandør har Deloitte et stort fokus på mangfold og inkludering. Vi ser at ulike perspektiver fremmer nytenkning, gir dypere innsikt og bedre beslutninger, og ikke minst mobiliserer potensialet til medarbeiderne våre! Vi ønsker derfor et stort mangfold blant søkere, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, kognitiv diversitet, nasjonalitet eller kulturell bakgrunn.
 

Hva gjør dere innen bærekraft både mot studenter og for ansatte?

Gjennom vår klimastrategi skal vi gjøre vårt for at verden når målene i Parisavtalen. Med våre mål for utslippskutt forplikter vi oss til å bli en netto null aktør, i tråd med standarden i Scienced Based Targets Initative (SBTi).

For å oppnå dette jobber vi blant annet med å sørge for at bærekraft gjennomsyrer alt vi gjør. Vi skal redusere matavfall på alle arrangementer og i størst mulig grad benytte oss av sesongbasert, lokal og økologisk mat. Vi skal redusere antall give-aways, papir og annet som fort går lett i søppelkassen etter endt arrangement. Gaver og premier gis gjerne i form av gavekort på tjenester, eller bidrag til en veldedig organisasjon.

Vi ønsker å påvirke og gjøre en forskjell, både gjennom tjenestene vi selger og vår egen virksomhet, og en del av dette er nettopp at alle våre arrangementer gjennomføres på en ansvarlig måte. Som en stor næringslivsaktør er vi opptatt av å bruke innkjøpsmakten vår til å kjøpe varer og tjenester fra aktører som fremmer sosial og miljømessig bærekraft. Vi håper at du som deltar på et av våre arrangement merker forskjellen, og at du også vil være med å bidra.

Vi har opprettet en egen «Klima Bingo» internt for å utfordre våre ansatte til å gjøre bærekraftige valg i hverdagen. For eksempel «lag et restemåltid med råvarer eller rester du har i stedet for å kaste de», «arrangere byttekveld med venner eller kollegaer», «ha en strømfri kveld». Alle ansatte i Deloitte kan også bruke 8 arbeidstimer hvert år på frivillig arbeid gjennom ordningen Impact Every Day. I tillegg kan ansatte søke prosjekttimer til kompetansebaserte samfunnsnyttige oppdrag de brenner for, gjennom vår timebank for pro bono-arbeid.

Les mer om bærekraft og samfunnsansvar

Vi håper du nå er godt rustet for søknadsprosessen hos oss. Ikke nøl med å ta kontakt hvis noe er uklart, eller ved andre spørsmål.   

 

Student og nyutdannet

Les mer om tilbud til studenter og nyutdannede.

Les mer
Var denne siden nyttig?