Om oss

Medarbeidere på Sørlandet

Deloitte Advokatfirma

Deloitte Advokatfirma i Kristiansand, Lyngdal og Grimstad er spesialisert på skatt, avgift og selskapsrett, og jobber også særskilt med transaksjoner, fast eiendom og arbeidsrett.

Vi har høy kompetanse på omorganiseringer, struktureringer, fusjoner og fisjoner. Vi har lang erfaring med mva-rådgivning, herunder avgiftsoptimalisering av bygg og fast eiendom.

Våre advokater bistår også virksomheter som blir utsatt for bokettersyn og andre kontroller fra skatte- og avgiftsmyndighetene, herunder bistand med klage på skatte- og avgiftsvedtak.

Ved arbeidstvister kan våre advokater bistå med å finne den beste løsning for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ut over dette arbeider også med rettslige problemstillinger i tilknytning til annen generell forretningsjus, herunder utarbeidelse av avtaler og kontrakter for bedrifter og privatpersoner, og fører saker for domstolene innenfor de rettsområder vi har særskilt kompetanse. 

Kontor i Kristiansand

Stadionveien 21
Inngang 7
4632 Kristiansand
+47 38 12 27 22

Kontor i Lyngdal

Skolegata 4
Postboks 38
4575 Lyngdal
+47 38 33 12 80

Kontor i Grimstad

Arendalsveien 2
4878 Grimstad
+47 38 12 27 22

Var denne siden nyttig?