Helse | Deloitte

Helse

For Deloitte i Norge har helsesektoren gjennom mange år vært et aktivt satsingsområde. Deloitte arbeider for departement, direktorat, regionale helseforetak og helseforetak i alle landets regioner og er i dag Norges største kunnskapshus innenfor rådgivningstjenester i helsesektoren.

Kontakt

Jan Erik Tveiten

Partner

Kontakt

Arve Høgseth

Partner

Kontakt

Helge Torgersen

Partner