Analyse

Rapport: Hvordan ligger norske selskaper an med bærekraftsrapportering?

En tempraturmåling av Norges 50 største selskaper

Deloitte har analysert dagens bærekraftsrapportering i norske selskaper opp mot innholdsmessige krav og prinsipper for informasjonskvalitet etter EUs nye standarder.

En temperaturmålig av bærekraftsrapporteringen til Norges 50 største virksomheter.

Publisert 18.10.2022

 

Det var klar enighet om at konkrete sammenlignbare standarder er nødvendige for å lykkes med rapportering.

Her er noen av hovedfunnene: 

  • Mange har en stor jobb foran seg - spesielt de som ikke bruker GRI og TCFD.
  • EU kommer med tydelige rapporteringsprinsipper. Disse vil ha store implikasjoner for hva man må rapportere på, og hvordan.
  • Få selskaper har begynt med dobbel vesentlighet.
  • Overraskende få attesterer bærekraftsinformasjonen sin, men nesten ingen nevner ordet internkontroll.

Hildegunn Sandal og Siri-Christine Rosenblad forklarer:

Tjenester: Klima og bærekraft

Var denne siden nyttig?