Trender

Forretningsmuligheter i metaverset for AS Norge

Kombinasjonen av metavers og generativ kunstig intelligens byr på store muligheter, men også et stort behov for regulering, drevet av myndigheter og næringslivet.

Publisert: 28. juni 2023

Det viser den nye raporten Hvilke forretningsmuligheter gir et AI-beriket metavers for AS Norge?, utviklet av Deloitte Center for the Edge. 

Fra å være hauset opp som det neste store, mener flere at metaversets tid allerede er forbi. De samme mediene som for få år siden skrev at vi vil tilbringe mer tid i metaverset enn i virkeligheten i 2030, skriver nå at metaverset er dødt. I denne nye rapporten fra Deloitte Center for the Edge slås det tydelig fast: Begge scenariene er overdrivelser. 

Utfordringene og mulighetene som følger kombinasjonen av generativ kunstig intelligens og metaverset tillater ikke “vent-å-se” strategier. Skal mulighetene realiseres, krever det nemlig at både offentlig sektor og næringslivet driver utviklingen på en ansvarlig og verdiskapende måte.

 

Handelen så tidlig AI og metaverset som en stor mulighet for vekst – nye kundegrupper med nye vaner dukker opp, og de veksler ubemerket mellom virtuell og reell verden. De forventer imidlertid  å kunne handle og samhandle med deg som handelsaktør i begge.

- Britt Otterdal Myrset, Partner og bransjeleder Consumer, Deloitte Norge

Last ned rapport

Rapport fra Deloitte Center for the Edge: Hvilke forretningsmuligheter gir et AI-beriket metavers for AS Norge? 

Last ned rapporten her (PDF)

Kan øke Norges BNP med 100 milliarder i 2035

I rapporten finner vi at kombinasjonen av metaverset og kunstig intelligens kan øke Norges BNP med rundt 100 milliarder kroner i 2035, forutsatt at næringslivet og offentlig sektor ønsker å driver utviklingen fremover.

Denne forutsetningen er viktig: Selv om utviklingen knyttet til generativ kunstig intelligens, gjerne i kombinasjon med metaverset er uunngåelig, betyr det ikke at den vil være verdiskapende og ansvarlig. For at metaverset skal ha en vellykket fremtid, kreves felles ansvar fra både myndigheter, telekomoperatører, privat sektor, akademia og den generelle allmenheten.

 

Dersom vi lykkes med å bruke vår tillitskultur til å forløse de mange bruksområdene til kunstig intelligens, vil vi kunne tiltrekke talenter fra hele verden.

- Daniel Sunde Hansen, Center for the Edge Lead, Deloitte Norge

Deloitte Center for the Edge

Deloitte Center for the Edge er Deloittes egen tankesmie, som utforsker mulighetene som oppstår i randsonen av ny teknologi, nye forretningsmodeller og nye organisasjonsformer. 

Les mer om Center for the Edge her
Var denne siden nyttig?