Center for the Edge

Center for the Edge er grunnlagt i Silicon Valley, og har team i Australia, Asia og Europa, inkludert Norden og Norge. Vi leder original forskning, og produserer ny innsikt og nye perspektiver, organiserer dialoger for økt læring og nyttiggjør et stort økosystem av partnere som kan bidra til ny vekst.

Vi hjelper ledere gjenkjenne og nyttiggjøre nye muligheter. Vi har egenutviklede metoder for å bringe originale perspektiver, vårt nettverk av eksperter og engasjement.

Vi har et uforløst potensiale for radikal nyskaping i vår del av verden, og behovet for å frigjøre dette potensialet blir stadig viktigere. Center for the Edge er en katalysator for denne endringen.

Let’s connect at the edge to accelerate impact. 

Var denne siden nyttig?