Om oss

Deloitte Drammen

Assurance - konsulenttjenester

Vårt utgangspunkt er at finansfunksjonen er hjørnesteinen i enhver bedrift. Våre rådgivere har en felles bakgrunn i revisjon, finans, skatt og regnskap. Leveransemodellen er tilpasset hver enkelt kunde, og vi kan bistå enten du har behov for å modernisere finansfunksjonen, en fagspesialist til å løse regnskapsmessige problemstillinger, et rådgivningsteam til et prosjekt eller en konsulent som kan dekke et midlertidig behov.

Vi vektlegger samarbeid og kunnskapsdeling slik at vi kan bidra til varig forbedring og kompetanseheving i økonomifunksjonen. Vi kan bistå med prosessgjennomganger for å øke effektiviteten og bedre kvaliteten i leveransene til finansfunksjonen. Ved å benytte oss som rådgiver vil du også få tilgang til hele den tverrfaglige kompetansen og det internasjonale nettverket i Deloitte.

Eksempler på våre tjenester:
Rådgivning regnskap og transaksjoner

 • Gjennomgang av økonomiavdelingens prosesser, rutiner og internkontroll, herunder flaskehalser og forbedringspotensiale. Gjøres også i forbindelse med «Fast Closing»-verktøy
 • Workshops og kurs for å heve kompetanse i økonomiavdelingen, alt fra enkeltprosesser/områder til visjon/strategi
 • Transaksjoner i forbindelse med fisjon/fusjon/salg/omdannelser
 • Implementering av ERP-system: Prosjektleder/bindeledd mellom økonomi og IT
 • Bistand IFRS i forbindelse med implementering/nye regnskapsstandarder
 • Konsernrapportering, utarbeidelse av årsregnskap, skattemelding og annen myndighetsrapportering
 • Lønnsomhetsforbedring, KPI, budsjettering/prognosearbeide
 • Avtalte kontrollhandlinger / 3. partsbekreftelser 

Rådgivning modellering og nye rapporteringsverktøy

 • «Fast Closing» - bistand i forbindelse med perioderapportering- og konsernrapporteringsverktøy
 • Forbedring av eksisterende rapporteringsverktøy
 • Implementering av nye rapporteringsløsninger (PowerBI)
 • ESG rapportering

Management for hire
Våre konsulenter arbeider også ute hos kunder ved behov for ressurser over korte eller lengre perioder.

Vi tilpasser team og tjenester til kundens spesifikke behov

#Make An Impact That Matters

Var denne siden nyttig?