Center for the Edge

Center for the Edge identifiserer og utforsker muligheter i randsonen av forretningsmodeller og teknologi. Vi er en sparringspartner for transformasjon og ny vekst. Vi engasjerer ledere, frigjør innovasjonspotensial og tilrettelegger for bærekraftig vekst for alle.

Les mer