Artikkel

IFRS-nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på nyheter om endringer og oppdateringer innenfor IFRS.

Nedenfor ser du en oversikt over alle nyhetsbrev om IFRS vi har publisert siden november 2011.

Ønsker du også å motta vårt internasjonale nyhetsbrev om IFRS? Les mer på Deloittes nettsider om IAS Plus.

Få de siste IFRS-nyheten til din mailboks

Meld meg på

IFRS-nyhetsbrev nr. 3 - 2018

Oppsummeringen for oktober til desember, ser nærmere på høringsutkastet til IAS 37 vedrørende klargjøring av kravene knyttet til avsetning for tapskontrakter. Det er også en rekke IFRS-nyheter: 1) Finanstilsynets og ESMAs prioriterte områder for kontroll av årsregnskaper for 2018, 2) endringer i forskriften om forenklet IFRS og 3) oppdatering veiledning om pensjonsforutsetninger per 31. desember 2018.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 2-2018 her ->

IFRS-nyhetsbrev nr. 2 - 2018

I tredje kvartal 2018 ble det ikke vedtatt nye standarder eller tolkningsuttalser av IASB eller IFRS-IC og det ble ikke utgitt nye høringsutkast av IASB heller. Det siste diskjonsnotatet som ble utgitt av IASB (finansielle instrumenter med karakteristika av egenkapital – FICE-prosjeket) ble omtalt i en global publikasjon du får tilgang til via nyhetsbrevet.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 2-2018 her ->

IFRS-nyhetsbrev nr. 1 - 2018

Den første IFRS-oppsummeringen i 2018 er her, med gjennomgang av IASB og EFRAG, godkjente endringer i IFRS, endringer i IAS 19 og et dypdykk i innføringen av IFRS 17 forsikringsavtaler blant temaene.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 1 - 2018 her.

IFRS-nyhetsbrev nr. 4-2017

1. oktober–31. desember 2017

Nyheter om IFRS 9, IAS 28, det årlige forbedringsprosjektet og ESEF med mer.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 4-2017 »

IFRS-nyhetsbrev nr. 3-2017

1. juli–30. september 2017

Nyheter om IAS 8, IAS 1, APM, IFRS 16 og IFRS 9 med mer.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 3-2017 »

IFRS-nyhetsbrev nr. 2-2017

1. april–30. juni 2017

Nyheter om IFRS 17, IFRIC 23, IFRS 9, IAS 16 og IFRS 13 med mer.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 2-2017 »

IFRS-nyhetsbrev nr. 1-2017

1. januar–31. mars 2017

IASB har vedtatt endringer knyttet til det årlige forbedringsprosjektet 2014–2016, foreslår endringer i IFRS 8 og IAS 34, og har publisert et høringsutkast om årlig forbedringsprosjekt 2015–2017.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 1-2017 »

IFRS-nyhetsbrev nr. 4-2016

1. oktober–31. desember 2016

IASB har vedtatt endringer i IAS 40 og det årlige forbedringsprosjektet 2014–2016, IFRS-IC har publisert fortolkning om IAS 21, Oslo Børs har vedtatt endrede krav til kvartalsrapportering, Finanstilsynet har foreslått nye regnskapsregler for unoterte banker og Finanstilsynet har publisert rundskriv om kontroll med finansiell rapportering i 2016.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 4-2016 »

IFRS-nyhetsbrev nr. 3-2016

1. juli–30. september 2016

IASB har vedtatt endringer av IFRS 4 Forsikringskontrakter, ESMA har offentlig uttalelse vedrørende IFRS 15 og Oslo Børs har utgitt veiledning om rapportering av samfunnsansvar.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 3-2016 »

IFRS-nyhetsbrev nr. 2-2016

1. april–30. juni 2016

IASB har vedtatt endringer og klargjøringer av IFRS 2, klargjøringer av IFRS 15 er vedtatt, høringsutkast om endringer i IFRS 3 og IFRS 11 er ute, ESMA lanserer retningslinjer for alternative nøkkeltall og Oslo Børs foreslår å endre krav til kvartalsrapportering for aksjeutstedere.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 2-2016 »

IFRS-nyhetsbrev nr. 1-2016

3. desember 2015–31. mars 2016

IASB vedtar IFRS 16 Leieavtaler, utgir endringer i IAS 12, utsetter implementeringsdato for foreslått endring i IFRS 10 og IAS 28, og vedtar endringer i IAS 7.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 1-2016 »

IFRS-nyhetsbrev nr. 4-2015

1. september–3. desember 2015

Høringsutkast om IAS 12, IAS 21, IAS 40, IFRS 4 og IAS 1, IASB foretar endringer ifm. årlige forbedringer for 2014–2016, og fastsetter foreløpig ikrafttredelsesdato og utgir veiledning for IFRS 16, overgangsordning for krav til rapportering om samfunnsansvar videreføres, samt Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering i 2015.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 4-2015 »

IFRS-nyhetsbrev nr. 3-2015

1. juni–31. august 2015

Høringsutkast om IFRS 15, IAS 19, IFRIC 14, IFRS 10 og IAS 28, Conceptual Framework Outrach i Oslo, IASB og FASB Joint Transition Group møtes om ny inntektsstandard, IASB vedtar endret dato for IFRS 15 og ESMA utgir retningslinjer for Alternative Performance Measures.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 3-2015 »

IFRS-nyhetsbrev nr. 2-2015

1. mars–31. mai 2015

Høringsutkast om IFRS 15 og IFRS Conceptual Framework, IASB utgir endringer i IFRS for små og mellomstore foretak, IASB og FASB Joint Transition Group møtes om den nye inntektsstandarden og IFRS oppretter Transition Resource Group ifm. Impairment of Financial Instruments under IFRS 9.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 2-2015 »

IFRS-nyhetsbrev nr. 1-2015

1. desember 2014–28. februar 2015

Endringer i IAS 1, IFRS 10, 12 og IAS 28, IASB foretar endringer i forbindelse med årlige forbedringer for 2012–2014 og foreslår endringer og klargjøringer i IFRS 2, IAS 7 og IAS 1, IASB og FASB diskuterer IFRS 15, forenklet IFRS er oppdatert, EFRAG utsetter endringer i IFRS 10 og IAS 28, og Finanstilsynet utgir regnskapskontroll 2014.

Les IFRS-nyhetsbrev nr. 1-2015 »

Var denne siden nyttig?