klimarapportering på dagsorden

Artikkel

Webinaropptak: Klimarapportering på dagsorden

Henger norske virksomheter med?

For fjerde år på rad har Deloitte gjennomført en undersøkelse av selskapsrapporteringen til de 50 største selskapene i Norge. På dette webinaret går vi igjennom resultatene fra undersøkelsen og får høre refleksjoner og tanker fra representanter fra næringslivet.

For at vi skal nå utslippsmålene for 2030 og 2050, samtidig som vi ivaretar FNs bærekraftsmål for 2030, er næringsliv, myndigheter og det øvrige samfunnet avhengige av å trekke i samme retning. Opplysninger om strategi, mål og resultater rundt arbeidet er etterspurt av finansmarkedene, investorer, kunder, samarbeidspartnere, ansatte og andre interessenter. Rapporteringen som virksomhetene gjør i forbindelse med årsavslutningen er et viktig virkemiddel for å formidle status og progresjon for arbeidet.

For fjerde år på rad har Deloitte gjennomført en undersøkelse av selskapsrapporteringen til de 50 største selskapene i Norge. Undersøkelsen dekker også ESG-rapporteringen for samme utvalg, med særlig fokus på klimarapportering.

Webinarinnhold

På dette webinaret går vi igjennom resultatene fra årets undersøkelse, presentert av Siri Christine Rosenblad og Øyind Fredriksen fra Deloitte.

Vi får også høre erfaringer og refleksjoner fra representanter fra næringslivet:

  • Randi Bjerkeland Skagemo, Kommunikasjonsdirektør Konsern i Posten Norge AS, deler innsikt i deres reise mot en integrert rapport.
  • Bård Bringedal, Chief Investment Officer Equities i Storebrand, forteller om klima- og bærekraftsrisiko fra investorperspektivet.

Bærekraft og integrert rapportering i 2020

En analyse av Norges 50 største virksomheter

Last ned rapporten
Var denne siden nyttig?