Artikkel

Brukte sommerferien på å utvikle havindeks for næringslivet  

Deloitte summer interns 2019 

Denne sommeren har flere av Deloittes «summer interns» jobbet med prosjekter som er til stor fordel for samfunnet. Så mange som seksten dyktige studenter har jobbet som interns i Deloitte Norge, fordelt på ulike reelle prosjekter for kunder.

Havindeks for Action for Ocean

- I Deloitte har vi tradisjon for å jobbe med veldedige organisasjoner i våre summer intern-prosjekter, forteller partner Halvor Moen.

En av prosjektgruppene var på oppdrag for organisasjonen Action for Ocean, der studentene deltok i utviklingen av en havindeks for næringslivet. Action for Ocean er en søsterorganisasjon til Passion for Ocean, som retter seg spesielt mot næringslivet, der de blant annet tilbyr ekspertisen til et stort nettverk av marinebiologer og forskere.

- Action for Ocean jobbet vi også med i fjor. De fokuserer på et relevant tema og utviser et veldig engasjement. Samarbeidet med dem engasjerer hele Deloitte. Vi kan gjøre en forskjell, og det er en spennende oppgave for våre interns, forteller Moen.

- Sommerprosjektet med Deloitte har begge årene vært en stor gave! Vi møter engasjerte, fremoverlente studenter som jobber seg gjennom prosesser vi ikke har kapasitet til, men som er avgjørende for at dette området utvikles i riktig retning, forteller Rebekka de Leon, daglig leder i Action for Ocean.
 

Håper havindeksen kan bidra til økt rapportering

Sara Håkensen (NHH), Jakob Erikstad (NTNU) og Kristin Faye Eriksen (NTNU), har i løpet av de første fire ukene av sommeren intervjuet dagligvarekjeder, kaffekjeder, kleskjeder, interiørkjeder, finansinstitusjoner og forskningsmiljøer for å kunne utvikle havindeksen.

Mye av tallgrunnlaget studentene har vært på jakt etter for å kunne utarbeide en havindeks har være ikke-eksisterende. Ifølge studentene rapporterer bedriftene rett og slett ikke på dette, men de håper dette er en trend som snart snur og at havindeksen vil kunne bidra til det.

- Vi fant ikke det vi var på jakt etter, og etter en stund skjønte vi at vi måtte finne en helt annen måte å angripe oppdraget på. Det ble til et stort intervjuprosjekt, mer enn analyse av data, forteller Sara Håkensen. Hun er ferdig med fjerdeåret i økonomisk styring og CEMS MIM, en internasjonal master.

- Jeg skal skrive en master om bærekraft, og var nylig på utveksling i Singapore med fag innenfor bærekraft, så jeg synes dette er et veldig spennende prosjekt, sier hun.

Verktøy inspirert av She Index

Havindeksen er et verktøy som skal kunne gi virksomheter informasjon og råd om forbedringsområder og konkrete tiltak for mer «hav-vennlige» valg. Indeksen er inspirert av She Index, men omhandler bedrifters påvirkning på havet.

Indeksen bygger på over 25 intervjuer med næringslivsaktører og fagmiljøer, og produktet av dette vil bli et verktøy med score og rådgivning. Indeksen er foreløpig utviklet for norske bedrifter, men har mulighet for utvikling, og er tiltenkt både B2B- og B2C-markedene.

- Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle et verktøy som kan jobbe systematisk og hensiktsmessig med tiltak for å redusere aktørers avtrykk på havet. Vi gleder oss til å jobbe videre med dette utover høsten. Nå skal vi først gjennomføre årets Passion for Ocean festival i Oslo lørdag 24. august, forteller de Leon. 

- Innkjøpene er problemet

- De største utfordringene i verdikjeden er knyttet til innkjøpene – det er her de største skadene skjer, forteller Jakob Erikstad. Han er ferdig med fjerdeåret med industriell økonomi på NTNU og har spesialisert seg innen data og optimering.

 - Det er ikke de norske selskapene som produserer og forurenser med plast, det er underleverandørene som virksomhetene ikke har kontroll over, forteller Kristin Faye Eriksen. Hun er ferdig med fjerde året i industriell økonomi med spesialisering innenfor produktutvikling/maskin og strategi på NTNU.

Studentene forteller videre at det har vært stor interesse for havindeksen, og for Action for Ocean som samarbeidspartner med sitt nettverk av forskere og marinbiologer. Det er flere store selskaper som allerede har meldt at de ønsker å være med i indeksen fremover.

Om summer og winter internships i Deloitte

Tanken bak et internship er å gi studenter arbeidserfaring som innebærer reelle prosjekter med reelle kunder i perioden de jobber i Deloitte.

Winter internsene i revisjon bistår i årsoppgjøret hele januar og er ute hos ulike kunder og reviderer. I Financial Advisory jobber de på løpende prosjekter, mens internsene i Consulting som oftest jobber på pro bono prosjekter gjennom sommeren. I år er pro bono-kundene Kirkens Bymisjon, Passion for Ocean, Forsvaret og Vestre Viken.

Winter internshipet varer i fire uker. Summer internshipet varer i syv uker + tre uker ferie. Trainee i advokat varer i fire uker. Internsene rekrutteres fra det tredje og fjerde studieåret, med søknadsfrist i september og påfølgende intervjuer.  

Les mer om internship i Deloitte

Les erfaringer fra tidligere interns

Les mer om muligheter i Deloitte

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Var denne siden nyttig?