Karriere

Hvorfor velge Deloitte

Karriere i Deloitte

Vil du være med på å utgjøre en forskjell?

Enten du har bakgrunn innen økonomi, teknologi, juss, samfunnsfag eller andre fagområder – hos oss får du jobbe med meningsfylte prosjekter for spennende kunder, utvikle deg i et fagmiljø med mange av de fremste på sitt felt og være en del av en inkluderende kultur med fokus på samarbeid og kunnskapsdeling. Gjennom åpenhet for nye ideer, en god dose pågangsmot og lyst til å lære nye ting vil du kunne spille en viktig rolle hos oss og være med på å gjøre en forskjell.

 

Tre gode grunner til å jobbe i Deloitte

1. Spennende og meningsfulle prosjekter

Vi jobber med utfordrende og meningsfulle prosjekter for et bredt spekter av kunder i mange bransjer. Om det er å lage vaksinestrategi for Folkehelseinstituttet, utvikle roboter, revidere et innflytelsesrikt selskap, sikre viktige data mot cybertrusler, bruke kunstig intelligens i kontraktsforhandlinger, forebygge økonomisk kriminalitet eller hjelpe WWF med å finne ut hvordan vi kan skape en sirkulær verdikjede for plast – vi gjør en forskjell for kundene våre hver dag, og samfunnsansvar og bærekraft er et viktig fundament i alt vi leverer.

2. Lær av de beste

Deloitte er verdens største revisjons- og rådgivningsselskap, og hos oss blir du en del av et stort tverrfaglig kompetansemiljø med mange av de fremste på sitt fagområde. Vi har en sterk kultur for kunnskapsdeling og satser mye på kompetanseutvikling. Alle medarbeidere har tilgang på et mangfoldig tilbud av kurs og får en egen coach som veileder deg i din karriereutvikling. Det finnes også gode muligheter for intern utveksling, til andre forretningsområder eller til andre kontorer både nasjonalt og internasjonalt. 

3. En inkluderende kultur

Deloitte-kulturen er preget av tillit, samarbeid og kunnskapsdeling. Vi er opptatt av å se og ta vare på hverandre, og det er viktig for oss å legge til rette for at medarbeiderne skal trives både faglig og sosialt. Derfor tilbyr vi blant annet:

  • Fleksible arbeidstider
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Ekstra støtte ved foreldrepermisjon eller sykdom
  • Et rikt tilbud innen bedriftsidrett, kultur, sosiale initiativer og tilgang på firmahytter.
  • En årlig gave på 3000 kr til hver ansatt som kan brukes på «wellbeing», og flere gode rabattordninger, blant annet på treningssenter.

 

Bærekraft, samfunnsansvar og mangfold

Samfunnsansvar og bærekraft en sentral del av vår forretningsvirksomhet. Vi er opptatt av å bruke vår kompetanse, vår erfaring, vårt nettverk og vårt medarbeiderengasjement til å utgjøre en forskjell for samfunnet vårt. I praksis betyr dette blant annet at vi jobber mot ambisiøse mål for å kutte klimautslipp og vi har en egen ressurspool med arbeidstimer som er øremerket bærekraftsarbeid. Du kan lese mer om vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar her.


Vi er også svært opptatt av mangfold og inkludering, og ser at det er en styrke i alt arbeid vi gjør. Vi jobber hele tiden med å forbedre kjønnsbalansen, utvikle vårt kulturelle mangfold og sørge for at alle kan være sitt autentiske jeg på jobb. Vi satser stort på kvinner i Tech gjennom initiativ som ODA, Women in Tech Network og SHE LEADS.

Karriere i Deloitte: Les mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.