Artikkel

Retail trender 2021

2020 viste seg å bli et krevende år for detaljhandelen, og selv om vi nå ser fram mot et bedre år, har den andre bølgen av covid-19-viruset gjort at utsiktene til en forbruker-ledet markedsoppgang er skjøvet over til andre halvår.

Detaljhandelen har vist seg å være relativt robust i 2020, men enkelte segmenter er truffet hardt. Forbrukerne handlet på nett i stadig større grad, og flere aldersgrupper en tidligere har erfart smidigheten av å bestille på nett og få varen levert på døren. Omfanget er verdt å legge merke til: I første halvår 2020 ble det registrert en vekst i markedsandel for netthandel tilsvarende de foregående fem år, og det i løpet av noen uker.

Vi har et nytt startpunkt for netthandel og veksten vil fortsette i 2021, støttet av økende investeringer i kanaluavhengig handel samt at flere og flere forbrukere får øynene opp for fordelene med å handle på nett.

Dette har naturligvis påvirket handlegatene, som allerede er under stort press i form av økende kostnader, stenging av butikker og lavere aktivitet. Endringstempoet har vært for høyt for noen aktører, og vi har sett en lang rekke høyprofilerte konkurser, rekordmange butikknedleggelser og tap av arbeidsplasser. Omleggingen til ny “handlegate” vil fortsette inn i 2021 og videre framover, særlig etter hvert som støttetiltakene fra myndighetene trappes ned.

Forbrukeratferd

Vi tror at netthandelskiftet vi har sett i 2020 nå er i ferd med å konsolidere seg. Data fra Deloittes “Global Consumer Tracker” viser at en av ti forbrukere i Europa nå handler matvarer på nett (nærmere 30 prosent i Storbritannia). Også for andre varer enn mat har forbrukerne, i møte med stengte butikker, raskt vennet seg til å handle på nett. En annen faktor som ligger til grunn for denne veksten er bekymringer for sikkerheten når man handler i butikken.

Dessuten viskes skillet mellom hjem og kontor mer og mer ut, og hjemmet har i større grad blitt både kontor, klasserom og treningssenter. Forbruksmønstrene har endret seg, ved at det er flere kalorier som inntas hjemme, og det er vekst i forbruk av møbler, hageprodukter og utstyr til hjemme trening.

Til slutt har forbrukerne også handlet mer lokalt. De føler seg tryggere når de ikke reiser noe sted, og velger å støtte lokale virksomheter og produsenter.

1. Klimanøytral detaljhandel … nå!

Med store statlige forpliktelser til klimaet og med COP26 i Glasgow like rundt hjørnet, tror vi tiden er inne for å ta grep for detaljistene. I året som kommer må detaljistene vurdere hvordan de kan starte på overgangen til en klimanøytral detaljhandel, og trappe opp arbeidet med å de-karbonisere både virksomhet, produkter og forsyningskjede.

2. Det digitale skiftet

2020 ble virkelig et år i endringens tegn for detaljhandelen, og når butikkene måtte stenge som følge av covid-19-restriksjonene, og forbrukerne fikk beskjed om å handle hjemmefra, ga dette sterke incentiver til å handle på nett. For å nå ut til forbrukerne under nedstengningen, måtte detaljistene gjøre bruk av den eneste kanalen de hadde tilgjengelig, og utvide kapasiteten på nett. Vi ser også at nye forsyningsmodeller ser dagens lys som følge av frykt for smitte.

3. Gjennomtenkte ende til ende kunde opplevelser

Veksten i netthandelen har tvunget detaljistene til å revurdere rolle butikkene skal spille fremover. Den fysiske og den digitale kundeopplevelsen vil smelte sammen til en unik og relevant opplevelse for dine kunder. Kostnadspresset fortsetter, og investeringer i opplevelse må gi mening i et merkevareperspektiv, gi forbrukerne merverdi og skape lønnsom avkastning. Det kan ikke bare være opplevelse for opplevelsens skyld, den må settes inn i en kunderelevant kontekst.

4. Økt fokus på lokal handel

Nedstengning og et økende antall arbeidstakere på hjemmekontor har ført til at folk har gått tilbake til mer lokal handel, noe vi tror vil fortsette også etter pandemien. Likevel tror vi at markedet vil polariseres mellom destinasjonsbutikker, som er et mål og en egen opplevelse i seg selv og vil fortsette å tiltrekke seg forbrukere, og “hyperlokal” shopping, som lover godt for handlegatenes framtid.

5. Helse – det nye store segmentet

En av de mest merkbare endringene i forbrukeratferd i året som gikk, var økt oppmerksomhet omkring helse og velvære. Dette har ført til økt etterspørsel etter treningsklær og utstyr, personlig tilpassede dietter og trening. Forbrukerne bruker stadig mer tid og penger på å ta vare på seg selv, og dette skaper store muligheter for detaljistene og deres (nye) samarbeidspartnere.

6. Purpose – det må være genuint!

I fjor sa vi at vi trodde «purpose» (formål) ville bli det nye “digitalisering.” Med det mente vi at vi forventet at formål vil bli like viktig de neste ti årene som digitalisering har vært de ti siste. I 2021 vil forbrukeren mer enn noen gang før bruke et merkevare selskap sitt purpose som en viktig navigeringsmal ift om det er en aktør man ønsker å assosieres med og handle hos.

Var denne siden nyttig?