Tjenester

Family Business

En familiebedrift er ikke bare et selskap. Det er et livsverk bygget på lidenskap, drømmer, hardt arbeid og håp om å videreføre det til neste generasjon. Vi forstår utfordringene dine, og vi tar oss tid til å forstå familiens dynamikk, kultur og mål.

Deloitte Family Business er opptatt av å identifisere kjerneverdiene til familiene vi arbeider med, og vi vurderer familieutfordringene fra både fra et kommersielt- og emosjonelt ståsted. Vi samarbeider med familier for å hjelpe dem med å utarbeide sine strategier og mål og forankre disse i familiestrukturen og virksomheten.

Vi samarbeider tett med familier for å skape tilpassede styringsstrukturer for familiebedrifter som gir tydelig veiledning til familiemedlemmer og derved skaper enklere transaksjoner når den nye generasjonen skal overta.

Vår erfaring er at samarbeid med familiebedrifter ikke bare handler om spørsmål knyttet til bokføring, skatt, avgift, finansiering eller likviditet. Vi forstår behovet for å snakke gjennom personlige bekymringer, og vi er med i prosessen når vi ser på hvilken rolle hvert familiemedlem har i denne prosessen. For at overgangen skal bli en suksess må man ta flere diskusjoner og det er ofte behov for å adressere følelser før man kommer i mål.

Vi er stolte av å være pålitelige familierådgivere som jobber tett med familiene, ofte med sensitiv personlig informasjon. Vi tar dette ansvaret på det største alvor, og tillitt er grunnlaget for alt vi gjør. Som dine pålitelige familierådgivere er vi alltid tilgjengelige for deg.

Family business-programmet – Family Business Diagnostic:

Hva er familiens mål? Hvilke organisasjonsendringer må gjøres for å sikre familiebedriftens suksess? Har neste generasjon ferdighetene og viljen til å lykkes?

Vi kan tilby Family business programmet som består av forskjellige moduler. Første modul er en kickoff-økt etterfulgt av individuelle samtaler med alle familiemedlemmer samt eventuelt management som ikke er en del av familien.. Vi diskuterer formålet og identifiserer utfordringene familiebedriften står overfor. Vi vil avslutte første modul med en konkret problemliste å arbeide med.

I andre modul bringer vi hele familien sammen og arbeider åpent med problemlisten fra første fase. Målet her er å diskutere familieverdiene, visjonen, styresett og strukturene.

Til slutt har vi gjennomføringsfasen, der familien for eksempel velger familierepresentanter til styret og planlegger familiemøter, fastsetter mål og strategier for fremtidig eierskap og bestyrelse.

Tjenester vi tilbyr spesifikt innenfor Family Business segmentet:

  • Familie- og foretaksstyring (corporate governance)
  • Nordisk opplæringsprogrammer for neste generasjon, Next Generation Navigatior
  • Family Business Diagnostic Lab
  • Seminarer spesielt tilpasset Family Business
  • Tilrettelegging for egenkapitaltransaksjoner
  • Skatte, og avgiftstjenester
  • Gjennomføring av generasjonsskifter fra A til Å
  • Strategiråd
  • Oppsett og tjenester for familiekontor/Family Office
  • Risikostyringstjenester.

Nyttig informasjon og siste nytt

Ny arvelov fra 2021
Er din ektepakt, samboeravtale og testament oppdatert i henhold til ny arvelov?
Les mer

Generasjonsskifte - før arveavgiften kommer tilbake
Arveavgiften ble fjernet i 2014, men det er ikke usannsynlig at arveavgiften vil komme tilbake i en eller annen form.
Les mer

Family Office Handbook
Håndbok med nyttig informasjon for alle familiebedrifter
Les mer

Global Family Business survey
Kartlegging av nesten 400 ledere av familieeide virksomheter i 24 land over hele verden, og de fleste respondenter forventer at inntekt, fortjeneste og kapitalinvesteringer vil øke i løpet av året.
Les mer

Vil du vite mer?

Trenger du hjelp eller bare et uforpliktende møte. Ta gjerne kontakt. 

Kontakt:

Torill Hasle Aamelfot

Torill Hasle Aamelfot

Partner | Advokat

Aamelfot er spesialist i skatt og selskapsrett og bistår klienter med løpende skatterådgivning, generasjonsskifter, transaksjoner, omstruktureringer og eiendomsutvikling. Hun er leder av Family Busine... Mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.