Artikkel

Sirkulær økonomi

Hva er sirkulær økonomi? I verden i dag økes bruken av jordens ressurser eksponentielt, selv om tilgangen på jordens ressurser synker. Dette er et globalt problem og den synkende tilgangen på ressurser presser næringslivet til å gjøre endringer, både i produksjon og forretningsutvikling.

Spørsmålet er hvorvidt sirkulærøkonomisk tankegang kan være en del av løsningen for å håndtere ressursunderskudd, lønnsomhet og bærekraftig utvikling på én gang. Hvordan kan sirkulær økonomi bringe frem nye forretningsmodeller og støtte profittgenerering for bedrifter på en bærekraftig måte?

Innovasjon i en sirkulær økonomi er basert på prinsippet for en lukket verdikjede. Dette kan erstatte de tradisjonelle lineære systemene – der gjenvinning ikke har vært en integrert del av systemet, og der avfallet er stort. Sirkulær økonomi er en økonomisk modell som selskaper kan ta i bruk for å utvikle nye måter å designe produkter på, gjenbruke materialer og oppnå profitt.

Sirkulær økonomi handler ikke bare om effektiv utnyttelse av avfall; det handler om optimalisering av verdikjeden og transformasjon av virksomheter. For å oppnå dette må produktene og tjenestene være utformet slik at materialene er separerbare og resirkulerbare.

Et selskap som bygger på sirkulær-økonomiske prinsipper vil eksempelvis ikke selge dekk til biler, men heller selge kjørekilometer til sine kunder. Et annet eksempel er en anleggsvirksomhet som designer bygg på en måte som legger til rette for at det skal være enklere å rive og gjenbruke bygget om 10 år. Sagt på en annen måte; sirkulærøkonomisk tankegang hjelper bedrifter å fornye, innovere og revurdere muligheter.

Mange faktorer driver bedrifter til å være innovative innen sirkulær økonomi. Blant disse er kostnader for avfallshåndtering, gjenvinning av materialer, endring av samfunnsverdier, strengere lovkrav, samt miljøfordeler og leverandørsikkerhet.

Sirkulær økonomi
Modell av sirkulær økonomi - Klikk for stor versjon

Uutnyttet potensiale for norske selskaper - innovasjon innen sirkulær økonomi

Deloitte gjennomførte i 2017/2018 en undersøkelse om sirkulær økonomi på vegne av Circular Norway, som ble gjennomført ved å bruke rammeverket ’10 Types of Innovation’ utarbeidet av Monitor Deloitte. Studien omfattet en analyse og sammenligning mellom 50 av de største norske selskapene og 50 internasjonale pionerer innen sirkulær økonomi, basert på offentlig tilgjengelig informasjon.

Generelt synes innovasjon knyttet til sirkulær økonomi å fokusere på selskapers prosesser og profittmodeller, samt nettverk og produkter. Undersøkelsen viste tydelig at de internasjonale sirkulærøkonomiske pionerene - f.eks. Michelin, Pepsi, Philips, Puma og Patagonia – bruker flere former for innovasjon enn de norske selskapene, som tradisjonelt fokuserer på prosesseffektivisering.

Undersøkelsen bekrefter således at det er uutnyttet potensial for norske selskaper for å bruke mulighetene knyttet til nye forretningsmodeller innen sirkulær økonomi.

Var denne siden nyttig?