Tjenester

Bærekraftig finans og investeringer

Finanssektoren spiller en viktig rolle i å sikre reallokering av kapital fra både selskaper og finansielle virksomheter i retning av bærekraftig økonomisk aktivitet. Det krever finansielle systemer som er endringsdyktige i møte med økende og mer komplekse miljømessige og sosiale risikoer.

Det er en finansieringsrevolusjon på gang


I økende grad må finansielle virksomheter evaluere forretningsmuligheter innen ESG og gjennomgå sine driftsmodeller for å sikre at miljørisiko, sosiale forhold og krav til god virksomhetsstyring håndteres tilstrekkelig.

Finansielle virksomheter må forstå sin eksponering til vesentlig bærekraftsrisiko for å kunne etterleve gjeldende og fremtidige regler og forventinger. Kvantifisering av ESG-risiko sammen med robust styring er viktige elementer for å fullt ut forstå bærekraftsrisikoene man står overfor.

Dette skaper utfordringer og komplekse spørsmål som må bli svart, for eksempel:

 • Hva vil kommende reguleringer, som for eksempel EUs Taksonomi for bærekraftig finans, kreve av oss?
 • Hvilke type rapportering er frivillig og hvilke er obligatoriske?
 • Hvordan kan klimarisiko bli integrert i kredittrisikoprosessen for utlånspraksis?
 • Hvor kan ESG-risikodata hentes fra for å bygge effektive scenarioanalyser og stresstestmodeller?
 • Har styret tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om ESG-risiko til å kunne sette riktig strategisk retning?
   

Hvordan vi kan hjelpe

I Deloitte kan vi hjelpe deg med å øke konkurransekraften i overgangen til lavkarbonøkonomi ved å integrere ESG-kriterier i risikostyring, finansiering og investeringsstrategier, og ved å møte den økende etterspørselen etter grønne og bærekraftige finansieringsløsninger. Vi kan hjelpe deg å:

 • Navigere og forberede virksomheten for aktuelle lover og reguleringer (for eksempel EU Taxonomy, SFDR, ICAAP, Pillar III rapportering, og TCFD)
 • Identifisere og måle finansiell risiko fra klimaendringer, det grønne skiftet og andre ESG faktorer
 • Gjennomføre ESG due diligence i forbindelse med oppkjøp
 • Utvikle finansieringsstrategier for grønn infrastruktur og nullutslipp
 • Allokere kapital gjennom “Impact Investing”

Tjenester: Klima og bærekraft

Ta kontakt

Anders Magnus Løken

Anders Magnus Løken

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester

Anders Magnus er avdelingsleder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte. Han arbeider til daglig med en stor bredde av problemstillinger innen klima og bærekraft: Han har lang erfaring som prosje... Mer

Lasse Cornelius Vangstein

Lasse Cornelius Vangstein

Partner

Lasse er Partner i Risk Advisory hvor han leder tjenesteområdet Financial Risk. Han har siden 2010 jobbet med rådgivning og revisjon av banker, finansieringsforetak og forsikringsforetak. Lasse har gj... Mer