Tjenester

Bærekraftig finans og investeringer

Finanssektoren spiller en viktig rolle i å sikre reallokering av kapital fra både selskaper og finansielle virksomheter i retning av bærekraftig økonomisk aktivitet. Det krever finansielle systemer som er endringsdyktige i møte med økende og mer komplekse miljømessige og sosiale risikoer.

Det er en finansieringsrevolusjon på gang


I økende grad må finansielle virksomheter evaluere forretningsmuligheter innen ESG og gjennomgå sine driftsmodeller for å sikre at miljørisiko, sosiale forhold og krav til god virksomhetsstyring håndteres tilstrekkelig.

Finansielle virksomheter må forstå sin eksponering til vesentlig bærekraftsrisiko for å kunne etterleve gjeldende og fremtidige regler og forventinger. Kvantifisering av ESG-risiko sammen med robust styring er viktige elementer for å fullt ut forstå bærekraftsrisikoene man står overfor.

Dette skaper utfordringer og komplekse spørsmål som må bli svart, for eksempel:

  • Hva vil kommende reguleringer, som for eksempel EUs Taksonomi for bærekraftig finans, kreve av oss?
  • Hvilke type rapportering er frivillig og hvilke er obligatoriske?
  • Hvordan kan klimarisiko bli integrert i kredittrisikoprosessen for utlånspraksis?
  • Hvor kan ESG-risikodata hentes fra for å bygge effektive scenarioanalyser og stresstestmodeller?
  • Har styret tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om ESG-risiko til å kunne sette riktig strategisk retning?

Hvordan vi kan hjelpe

I Deloitte kan vi hjelpe deg med å øke konkurransekraften i overgangen til lavkarbonøkonomi ved å integrere ESG-kriterier i risikostyring, finansiering og investeringsstrategier, og ved å møte den økende etterspørselen etter grønne og bærekraftige finansieringsløsninger. Vi kan hjelpe deg å:

  • Navigere og forberede virksomheten for aktuelle lover og reguleringer (for eksempel EU Taxonomy, SFDR, ICAAP, Pillar III rapportering, og TCFD)
  • Identifisere og måle finansiell risiko fra klimaendringer, det grønne skiftet og andre ESG faktorer
  • Gjennomføre ESG due diligence i forbindelse med oppkjøp
  • Utvikle finansieringsstrategier for grønn infrastruktur og nullutslipp
  • Allokere kapital gjennom “Impact Investing”

Ta kontakt

Helene Raa Bamrud

Helene Raa Bamrud

Leder Klima- og bærekraftstjenester

Helene is currently responsible for climate and sustainability services in Deloitte Norway and is part of the sustainability leadership team in Deloitte North South Europe. She has built up the risk a... Mer

Lasse Cornelius Vangstein

Lasse Cornelius Vangstein

Partner

Lasse er Partner i Risk Advisory hvor han leder tjenesteområdet Financial Risk. Han har siden 2010 jobbet med rådgivning og revisjon av banker, finansieringsforetak og forsikringsforetak. Lasse har gj... Mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.