Tjenester

Klimarisiko og -utslipp

Klimaendringer og globale og nasjonale mål om klimakutt har en stadig større påvirkning på næringslivet. Netto nullutslippsplaner skal utvikles, mens klima- og naturrisiko må håndteres.

Forbrukerne etterspør mer klimavennlige produkter og merkevarer for å redusere eget klimaavtrykk. For å oppnå konkurransefortrinn forplikter virksomheter seg å redusere CO2-utslippene forbundet med sin aktivitet. Investorer og banker leter etter selskaper som tar klima og klimaendringer på alvor i tråd med økte krav i EUs taksonomi for bærekraftig finans. Samtidig øker myndigheter og politikere klimaambisjonene og CO2-avgifter på for å redusere CO2-utslipp og forebygge de potensielt katastrofale konsekvensene av klimaendringene.

Som leder bør du stille deg følgende spørsmål:

 • Hva er vårt klimafotavtrykk i dag?
 • Hva er våre ambisjoner for å redusere vårt karbonavtrykk?
 • Hvor skal vi begynne?
 • Hvilke utslippskilder bør vi se nærmere på for å oppnå størst effekt?
 • Hvilke konkrete tiltak skal vi sette i gang?
 • Hva er kostnadene og fordelene ved tiltakene, og hvilke tiltak lønner deg seg å starte med?
 • Hvilke risikoer løper vi dersom vi ikke handler?
 • Hvilke muligheter finnes for oss i en lavkarbonøkonomi?

Reduser risiko og legg til rette for langsiktig verdiskaping

Klimarisikoer- og muligheter er ulike for forskjellige industrier og enkelte virksomheter. Strategiske beslutninger og løsninger må derfor skreddersys til hver enkelt virksomhet. 
For å tilpasse din virksomhet til nye klimakrav og forventninger, bør du vurdere spørsmålene ovenfor. Selv om disse spørsmålene kan være vanskelige å svare på, er de viktige for å gi riktig retning til å sikre langsiktig verdiskapning. Vi kan hjelpe deg med å svare på spørsmålene og iverksette de riktige løsningene.

Hvordan vi kan hjelpe deg

I Deloitte er vi eksperter på å identifisere og definere en virksomhets unike utfordringer og iverksette de riktige løsningene. Vår bransjeerfaring og datadrevne tilnærming gjør det mulig for oss å hjelpe deg med å identifisere relevante klimarisikoer og skape nye forretningsmuligheter. Vi kan hjelpe deg med å:

 • Forstå og analysere din virksomhets klimapåvirkning (klimaregnskap og analyser)
 • Sette klimamål og identifisere alternative scenarier for utslippsreduksjon – eksempelvis i tråd med Science Based Targets (SBT)
 • Vurdere virkningen av ulike fremtidige klimascenarier på virksomheten
 • Identifisere og måle klimarisiko – i tråd med TCFD
 • Designe forretningsstrategi som både er motstandsdyktige for klimaendringer og tilpasset overgangen til en lavutslippøkonomi
 • Utvikle forretningsmodeller som adresserer klimarisiko- og sikrer tilpasning til lavutslippssamfunnet
 • Kompetanseheving for å nå virksomhetens klimamål
 • Tilpasse og gjennomføre rapportering til TCFD og CDP

Tjenester: Klima og bærekraft

Ta kontakt

Anders Magnus Løken

Anders Magnus Løken

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester

Anders Magnus er avdelingsleder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte. Han arbeider til daglig med en stor bredde av problemstillinger innen klima og bærekraft: Han har lang erfaring som prosje... Mer

Frank Dahl

Frank Dahl

Senior Manager

Frank Dahl er Senior Manager i Risk Advisory og har mer enn 25 års erfaring fra våre tjenester innen bærekraft. Han har vært prosjektansvarlig for langt over 100 oppdrag knyttet til selskapers rapport... Mer