Tjenester

Klimarisiko og -utslipp

Klimaendringer og globale og nasjonale mål om klimakutt har en stadig større påvirkning på næringslivet. Netto nullutslippsplaner skal utvikles, mens klima- og naturrisiko må håndteres.

Forbrukerne etterspør mer klimavennlige produkter og merkevarer for å redusere eget klimaavtrykk. For å oppnå konkurransefortrinn forplikter virksomheter seg å redusere CO2-utslippene forbundet med sin aktivitet. Investorer og banker leter etter selskaper som tar klima og klimaendringer på alvor i tråd med økte krav i EUs taksonomi for bærekraftig finans. Samtidig øker myndigheter og politikere klimaambisjonene og CO2-avgifter på for å redusere CO2-utslipp og forebygge de potensielt katastrofale konsekvensene av klimaendringene.

Som leder bør du stille deg følgende spørsmål:

 • Hva er vårt klimafotavtrykk i dag?
 • Hva er våre ambisjoner for å redusere vårt karbonavtrykk?
 • Hvor skal vi begynne?
 • Hvilke utslippskilder bør vi se nærmere på for å oppnå størst effekt?
 • Hvilke konkrete tiltak skal vi sette i gang?
 • Hva er kostnadene og fordelene ved tiltakene, og hvilke tiltak lønner deg seg å starte med?
 • Hvilke risikoer løper vi dersom vi ikke handler?
 • Hvilke muligheter finnes for oss i en lavkarbonøkonomi?

Reduser risiko og legg til rette for langsiktig verdiskaping

Klimarisikoer- og muligheter er ulike for forskjellige industrier og enkelte virksomheter. Strategiske beslutninger og løsninger må derfor skreddersys til hver enkelt virksomhet. 
For å tilpasse din virksomhet til nye klimakrav og forventninger, bør du vurdere spørsmålene ovenfor. Selv om disse spørsmålene kan være vanskelige å svare på, er de viktige for å gi riktig retning til å sikre langsiktig verdiskapning. Vi kan hjelpe deg med å svare på spørsmålene og iverksette de riktige løsningene.

Hvordan vi kan hjelpe deg

I Deloitte er vi eksperter på å identifisere og definere en virksomhets unike utfordringer og iverksette de riktige løsningene. Vår bransjeerfaring og datadrevne tilnærming gjør det mulig for oss å hjelpe deg med å identifisere relevante klimarisikoer og skape nye forretningsmuligheter. Vi kan hjelpe deg med å:

 • Forstå og analysere din virksomhets klimapåvirkning (klimaregnskap og analyser)
 • Sette klimamål og identifisere alternative scenarier for utslippsreduksjon – eksempelvis i tråd med Science Based Targets (SBT)
 • Vurdere virkningen av ulike fremtidige klimascenarier på virksomheten
 • Identifisere og måle klimarisiko – i tråd med TCFD
 • Designe forretningsstrategi som både er motstandsdyktige for klimaendringer og tilpasset overgangen til en lavutslippøkonomi
 • Utvikle forretningsmodeller som adresserer klimarisiko- og sikrer tilpasning til lavutslippssamfunnet
 • Kompetanseheving for å nå virksomhetens klimamål
 • Tilpasse og gjennomføre rapportering til TCFD og CDP

Ta kontakt

Helene Raa Bamrud

Helene Raa Bamrud

Leder Klima- og bærekraftstjenester

Helene is currently responsible for climate and sustainability services in Deloitte Norway and is part of the sustainability leadership team in Deloitte North South Europe. She has built up the risk a... Mer

Frank Dahl

Frank Dahl

Senior Manager

Frank Dahl er Senior Manager i Risk Advisory og har mer enn 25 års erfaring fra våre tjenester innen bærekraft. Han har vært prosjektansvarlig for langt over 100 oppdrag knyttet til selskapers rapport... Mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.