Artikkel

Hjemmekontor under COVID-19

En undersøkelse gjennomført av Deloitte Advokatfirma

Deloitte Advokatfirma har gjennomført en undersøkelse for å kartlegge hvorvidt norske arbeidsgivere er tilstrekkelig klar over sine forpliktelser som følge av økt bruk av hjemmekontor. Undersøkelsen avdekker noen overraskende funn som vi mener arbeidsgivere bør håndtere.

Som følge av utbruddet av Covid-19, ble det i mars i år åpnet opp for omfattende bruk av hjemmekontor. Plutselig var store deler av Norges yrkesaktive befolkning plassert hjemme i egen stue, enten frivillig eller gjennom pålegg fra arbeidsgiver. Selv om bruk av hjemmekontor ikke er et nytt fenomen, er likevel det økende omfanget av bruken under pandemien unikt og noe vi aldri har sett maken til tidligere.

Bakgrunn

Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge hvorvidt norske arbeidsgivere er tilstrekkelig klar over sine forpliktelser som følge av økt bruk av hjemmekontor. Undersøkelsen tar særlig for seg hvilke konsekvenser bruken av hjemmekontor har medført, og hvilke tiltak som er iverksatt. Hovedfokuset i rapporten knytter seg til behovet for å kartlegge arbeidsgiveransvaret og arbeidsgivers omsorgsplikt på hjemmekontoret.

Respondentene i undersøkelsen består av norske arbeidsgivere fra ulike bransjer i virksomheter av ulik størrelse. De representerer både offentlige og private virksomheter - der ca 70 % av respondentene jobber i privat sektor. Med 222 respondenter er undersøkelsen, etter vårt syn, godt egnet til å belyse ulike aspekter ved norske virksomheters håndtering og erfaring med hjemmekontor.

Hovedfunn

Gjennomgangen av svarene har resultert i flere overraskende funn norske arbeidsgivere bør håndtere. Dette er blant annet at 4 av 10 arbeidsgivere ikke har iverksatt tiltak for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø, at 50 % av arbeidsgiverne ikke har kontroll på om arbeidstidsbestemmelsene overholdes og at 30 % ikke har implementert tiltak for å sikre konfidensialitet. Rapporten viser også en oversikt over ulike tiltak bedrifter planlegger å gjennomføre eller har gjennomført knyttet til hjemmekontorløsninger.

Undersøkelsen viser at arbeidsgivere ikke er tilstrekkelig bevisste på hvilke forpliktelser de har overfor sine arbeidstakere når de arbeider hjemmefra. I tillegg er det utfordringer knyttet til at arbeidsmiljølovens bestemmelser ikke er tilpasset den nye arbeidshverdagen med hjemmekontor. Rapporten gjennomgår gjeldende regelverk og inneholder anbefalinger fra advokatene i Deloitte Advokatfirma.

Last ned undersøkelsen ved å fylle ut skjemaet under.
Deloitte Advokatfirmas undersøkelse av norske arbeidsgiveres forpliktelser ved bruk av hjemmekontor.

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?