Tjenester

Generasjonsskifte

Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte

Overføring av eierskap, herunder hvordan familiebedriften helt eller delvis skal overføres til neste generasjon krever langsiktig planlegging av både skatt, økonomi, styring og drift av virksomheten videre og hvordan arvingene skal samarbeide.

Utfordringene er ofte de samme uavhengig av om virksomheten er organisert i personlig eie eller ulike former for selskapstyper/konsern.

Følgende spørsmål er sentrale i et generasjonsskifte for en bedrift:

  • Hva er riktige verdier og hvordan kan de best fordeles og forvaltes videre?
  • Hvordan bør forholdet mellom aktive og passive aksjonærer reguleres?
  • Finnes en løsning som er gunstig både for den enkelte arving og for bedriftens videre utvikling?
  • Er tidspunktet riktig for deling av virksomheten eller for utskillelse av aktiva og utløsning av noen aksjonærer?
  • Hvilke verdier skal legges til grunn ved skiftet?

Deloitte hjelper familier med å strukturere generasjonsskifter slik at både verdier, interesser og familieforhold ivaretas. Vi har den nødvendige kombinasjon av ekspertise innen alle rettslige områder for et generasjonsskifte. Deloitte bidrar med komplett kompetanse og et helhetlig, nøytralt syn på mulige løsninger. Vi bistår gjennom hele prosessen til ny struktur er på plass.

Arveoppgjør og dødsboskifte

De aller fleste vil også en eller annen gang i livet stå overfor en situasjon der man må avgjøre hva avdødes siste vilje var og oppfylle denne. Et dødsboskifte kan erfaringsmessig ofte bidra til uvennskap og splittelser i familier. Å være føre var med tanke på hva som skal skje med det man etterlater seg kan bidra til at arvingene unngår et konfliktfylt oppgjør ved dødsfall.

For å forberede seg til og gjennomføre ulike skifter er det ofte avgjørende med trygg og profesjonell veiledning i til tider kompliserte arve- og familierettslige problemstillinger. Deloitte Advokatfirma har medarbeidere med bred erfaring innenfor området, og kan blant annet bistå med alle ledd i et generasjonsskifte, profesjonell bobehandling av arveoppgjøret og generell arverettslig rådgivning.

Vi har lang og bred kompetanse i generasjonsskifter med virksomhetsovertagelse men bistår også ved alminnerlige booppgjør og bistå enkeltpersoner med behov for å utarbeide eller oppdatere testamenter, ektepakter m.v.

Stiftelser som institusjon for avgivelse av gaver og arv

Les om i hvilke tilfeller kan det være egnet å opprette en stiftelse

Les mer her

Se hva vi kan hjelpe deg med: Alle forretningsjuridiske tjenester 

Kontakt oss

June Marit Tangen

June Marit Tangen

Partner | Advokat

June Marit Tangen er advokat og partner i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med transaksjoner herunder fusjoner og oppkjøp, kapitalmarkedstransaksjoner og IT sourcing transaksjoner. Hun har br... Mer

Mari Wetlesen

Mari Wetlesen

Partner | Advokat

Mari er partner og advokat og leder for Deloitte Legal Services i Norden. Hun arbeider primært med selskapsrett og rådgivning i tilknytning til M&A, oppkjøp og transaksjoner. Hun yter dessuten løpende... Mer

Thomas Berntsen

Thomas Berntsen

Director | Advokat

Thomas har omfattende erfaring med generell kontraktsrett samt finansrett og børs- og verdipapirrett. Han har bistått en rekke selskaper både med børsnotering, utforming av prospekter og løpende rådgi... Mer