Tjenester

Varslingskanal og varslingstjenester

Vi tilbyr sikker varsling for Deloittes kunder

Det skal være trygt å varsle. Arbeidsmiljøloven regulerer retten til å varsle i arbeidsforholdet. Nå har varslervernet blitt ytterligere styrket ved varslingsdirektivet som er implementert i EU. Våre varslingstjenester sørger for at det blir trygt å varsle på arbeidsplassen og at du som arbeidsgiver oppfyller lovpålagte krav.

Slik kan Deloitte Advokatfirma hjelpe deg

Vi tilbyr skreddersydde varslingstjenester for alle typer virksomheter. Våre varslingstjenester innebærer at ansatte eller eksterne kan varsle om kritikkverdige forhold på en enkel og trygg måte. Varsler kan enten velge å ringe inn et varsel, sende varsel via e-post eller sende varselet via en digital plattform Vi sikrer anonymitet og konfidensialitet på alle stadier i prosessen. Den digitale plattformen gjør det også mulig å kommunisere med varsleren, selv om vedkommende har valgt å varsle anonymt, noe som bidrar til en bedre oppfølging av varselet.

Noen varsler krever at det gjøres grundigere undersøkelser av saken. Et granskningsoppdrag må alltid bemannes etter oppdragets art og omfang. Granskningsmiljøet i Deloitte (Deloitte Forensic) består av en multidisiplinær gruppe med spesialister som dekker alt fra økonomiske misligheter, korrupsjon, hvitvasking, revisjon, forhold på arbeidsplassen, juridiske fag, informasjonsteknologi m.m. Vi har også mulighet til å koble på varslingseksperter gjennom vårt globale nettverk. Vi har kapasitet til å håndtere både store og små oppdrag, i Norge og i utlandet, med svært korte frister mellom varsel og oppstart.

Som arbeidsgiver er man pålagt å ha varslingsrutiner i virksomheten. Det er viktig at varslingsrutinene er tilpasset den enkelte virksomhet, slik at de fremstår som praktiske og effektive. Vi bistår med å opprette og gjennomgå varslingsrutiner. Vi tilbyr også kursing og opplæring av ledere/mellomledere til hvordan de skal følge opp varsler.

Kontakt oss for mer informasjon

Bjørn Ofstad

Bjørn Ofstad

Partner | Advokat

Bjørn er partner og advokat og leder Deloitte Advokatfirmas Technology Law team som levere tjenester innenfor fagområdene personvern, IP, IT og AI. Bjørn har jobbet med personvern siden 2005 og bistår... Mer

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner | Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdrag... Mer

Henriette Cecilie Breilid (i permisjon)

Henriette Cecilie Breilid (i permisjon)

Senioradvokat

Henriette er senior manager og advokat hos Deloitte Advokatfirma AS og er tilknyttet firmaet arbeidsrettsavdeling. Henriette har en spisskompetanse innenfor arbeidsrett. Hun bistår både private og off... Mer