Tjenester

Operasjonell effektivisering

Langsiktige, effektive og bærekraftige forbedringer

Gjennom tett samhandling med våre klienter, hvor vi kombinerer inngående bransje- og fagkompetanse med omfattende erfaring fra omstillings- og effektiviseringsprosjekter, bidrar vi til en suksessfull gjennomføring og varige resultater. Vi vet hva som skal til for å mobilisere organisasjoner, samt skape entusiasme og pågangsmot for å oppnå ambisiøse prosjektmål.

Deloitte sin tilnærming til omstilling og effektivisering handler ikke bare om å hente ut raske økonomiske gevinster. Det handler også om å skape varige resultater. Dette gjør vi gjennom å adressere prosesser, organisasjon og IKT på en helhetlig måte for å etablere langsiktige, effektive og bærekraftige forbedringer.

Vi har samlet våre tjenester under tjenesteområdene:

  • Finansiell og operasjonell analyse
  • Endringsledelse
  • Integrasjonsbistand
  • Kostnadsreduksjon
  • Innkjøp og logistikk
  • Shared services og outsourcing

Kontakt oss

Jørund Vollan

Jørund Vollan

Partner

Jørund har jobbet med effektivisering og forbedringsprogrammer i 15 år, og leder Deloittes Operations-praksis på ca. 65 konsulenter med spesialisering innenfor kontinuerlig forbedring, lønnsomhetsforb... Mer

Jan Erik Tveiten

Jan Erik Tveiten

Partner

Jan Erik er partner i Consulting i Deloitte Norge. Han leder bransjeområdet for helse og har erfaring fra en rekke helseforetak. Han har bred operativ og prosjektrelatert erfaring innen økonomistyring... Mer

Cecilia Flatum

Cecilia Flatum

Head of Consulting Norway | Managing partner

Cecilia is the committed and passionate leader of Consulting at Deloitte Norway. We take on the most important and complex challenges of our time, and we help your organization to imagine, deliver and... Mer