Tjenester

Operasjonell effektivisering

Langsiktige, effektive og bærekraftige forbedringer

Gjennom tett samhandling med våre klienter, hvor vi kombinerer inngående bransje- og fagkompetanse med omfattende erfaring fra omstillings- og effektiviseringsprosjekter, bidrar vi til en suksessfull gjennomføring og varige resultater. Vi vet hva som skal til for å mobilisere organisasjoner, samt skape entusiasme og pågangsmot for å oppnå ambisiøse prosjektmål.

Deloitte sin tilnærming til omstilling og effektivisering handler ikke bare om å hente ut raske økonomiske gevinster. Det handler også om å skape varige resultater. Dette gjør vi gjennom å adressere prosesser, organisasjon og IKT på en helhetlig måte for å etablere langsiktige, effektive og bærekraftige forbedringer.

Vi har samlet våre tjenester under tjenesteområdene:

  • Finansiell og operasjonell analyse
  • Endringsledelse
  • Integrasjonsbistand
  • Kostnadsreduksjon
  • Innkjøp og logistikk
  • Shared services og outsourcing

Kontakt oss

Jørund Vollan

Jørund Vollan

Partner

Jørund har jobbet med effektivisering og forbedringsprogrammer i 15 år, og leder Deloittes Operations-praksis på ca. 65 konsulenter med spesialisering innenfor kontinuerlig forbedring, lønnsomhetsforb... Mer

Helge Torgersen

Helge Torgersen

Director

Helge Torgersen er Director i Consulting.... Mer

Jan Erik Tveiten

Jan Erik Tveiten

Partner

Jan Erik Tveiten er partner i Consulting i Deloitte Norge. Han leder bransjeområdet for helse og har erfaring fra en rekke helseforetak.... Mer

Cecilia Flatum

Cecilia Flatum

Partner | Public Sector

Cecilia Flatum er partner og leder av offentlig sektor. Hun har 20 års erfaring fra sektoren og ønsker å bistå deg med å muliggjøre fremtidens velferdsstat, slik at det alltid er godt å bo i Norge! Ce... Mer