Tjenester

Økonomisk rådgivning

Hvordan møte endringer og økte krav

Rollen som CFO eller økonomidirektør, både i privat og offentlig sektor, blir stadig mer krevende. Økonomifunksjonen forventes å ha prosesser med høy kvalitet og lave kostnader, høy kompetanse, samt å bidra til at organisasjonen når sine strategiske målsettinger. Videre har nye regler og forskrifter, i tillegg til et sterkere fokus på mislighold og korrupsjon, ført til strengere krav til at CFO må ta et større ansvar for styring og kontroll.

Deloitte har en strukturert tilnærming til hvordan en CFO kan etablere en plan for forbedring av økonomifunksjonen og konkrete tiltak som bør gjennomføres for å møte de kravene som både bedriften internt og omverdenen stiller til økonomifunksjonen.

Tiltakene kan omfatte både organisatoriske, prosess- og systemmessige tilpasninger, samt endringer i virksomhetsstyring, internkontroll eller andre ansvarsområder som økonomi har.

Kontakt oss

Jan Erik Tveiten

Jan Erik Tveiten

Partner

Jan Erik er partner i Consulting i Deloitte Norge. Han leder bransjeområdet for helse og har erfaring fra en rekke helseforetak. Han har bred operativ og prosjektrelatert erfaring innen økonomistyring... Mer

Unni Dalseng

Unni Dalseng

Director

Unni har CFO-bakgrunn med bred erfaring fra virksomhetsstyring, økonomifunksjoner og prosessforbedringer. Unni er leder for Finance Transformation i Deloitte Norge, og hun er prosjektleder med spesiel... Mer

Sjur Gaaseide

Sjur Gaaseide

CEO, Deloitte Norway

Sjur has been with Deloitte's Consulting practice since 1988, and was promoted to partner in 1997. In addition to working in our Oslo practice, he was for a longer period seconded to our US practice. ... Mer