Tjenester

Strategisk rådgivning

Realiser selskapets potensial

Gjennom bred erfaring fra strategi- og forretningsutviklingsprosesser, kontinuerlig fokus på kunnskapsdelingen med våre klienter og et utrettelig fokus på å verdiskaping er Deloitte en god samarbeidspartner for norske virksomheter.

Vi bistår våre klienter med å tydeliggjøre og utfordre sine ambisjoner i markedet og krav til seg selv. Med utgangspunkt i vår felles vurdering av potensialet i aktuelle markeder, organisasjonens karakteristika og sentrale interessenters målsetninger konkretiserer vi hva selskapet skal gjøre og hvordan det skal gjøres.

Verdien av strategi og forretningsutvikling står og faller på evnen til å omsette planer i konkret handling. Sammen med våre klienter konkretiserer vi de praktiske tiltak og aktiviteter som er nødvendig for å omsette strategi til praktisk handling og faktiske resultater. Vi bistår også våre klienter i koordineringen og gjennomføringen av disse tiltakene.

Vi har samlet våre tjenester under tjenesteområdene:

  • Forretningsstrategi
  • Kundestrategi
  • Markedsanalyser

Kontakt oss

Halvor Moen

Halvor Moen

Leder for Strategy & Operations, Partner

Halvor bistår med å adressere strategiske, operasjonelle og IT-baserte utfordringer og har lang erfaring med å definere, planlegge, lede og levere store prosjekter. Blant kundene finns både nasjonale ... Mer

Jon Olsen

Jon Olsen

Senior Manager

Jon holds an MBA in financial management and management from the Norwegian School of Business and Economics and has extensive experience in strategy development, process improvement, financial managem... Mer

Helge Torgersen

Helge Torgersen

Partner

Helge Torgersen er partner i Consulting.... Mer

Cecilia Flatum

Cecilia Flatum

Partner | Public Sector

Cecilia Flatum er partner og leder av offentlig sektor. Hun har 20 års erfaring fra sektoren og ønsker å bistå deg med å muliggjøre fremtidens velferdsstat, slik at det alltid er godt å bo i Norge! Ce... Mer