Tjenester

Strategisk rådgivning

Realiser selskapets potensial

Deloitte ønsker å bidra til utviklingen av fremtidens helsevesen, blant annet ved strategisk rådgivning. Helsesektoren er i en kontinuerlig endring som følge av endrede forventninger fra befolkningen, medisinsk og teknologisk utvikling og politiske føringer. Et godt strategisk arbeid er helt avgjørende for å sikre at hele virksomheten utvikler seg i ønsket retning.

​Sykehusutviklingsprosjekter omfatter mange områder, og våre tverrfaglige team kan bistå ditt helseforetak i alle faser fra idé til ibruktakelse og gevinstrealisering.

Deloitte gir innblikk i fremtidige trender og hjelper ulike aktører i helsevesenet å tilpasse seg disse gjennom bruk av ulik innovasjonsmetodikk (Deloittes GovLab) og tilnærminger. Vi er en del av et globalt nettverk, og har i tillegg kontakt med lokale gründer-virksomheter.

Vi har konsulenter med lang erfaring med strategisk rådgivning i helsesektoren. Flere av våre konsulenter har helsefaglig bakgrunn og har hatt lederroller i sykehus.

Hvordan kan vi hjelpe deg? 
​Gjennom bred erfaring fra strategi- og utviklingsprosesser, et sterkt strategifaglig fundament og en dyp forståelse av hele helsesektoren kan vi bistå med:

  • Utarbeidelse av strategi-, utviklings- og handlingsplaner
  • Sykehusplanlegging
  • Innovasjonsstrategi 
  • Funksjons- og oppgavefordeling
  • Bistand til alle faser i et sykehusbyggeprosjekt
  • Oppføling av Samhandlingsreformen
  • Virksomhetsgjennomgang 

Hvordan jobber våre konsulenter? 

​For våre konsulenter handler det først og fremst om at din virksomhet lykkes med å sette de riktige målene og ta best mulig strategiske valg. Vi har en analytisk og involverende arbeidsform, med et kontinuerlig fokus på kunnskapsdeling med våre klienter. Vi har et sterkt strategimiljø, både nasjonalt og internasjonalt, som til enhver tid er oppdatert på strategiske rammeverk som tilpasses den enkelte klient.

Kontakt oss

Jan Erik Tveiten

Jan Erik Tveiten

Partner

Jan Erik er partner i Consulting i Deloitte Norge. Han leder bransjeområdet for helse og har erfaring fra en rekke helseforetak. Han har bred operativ og prosjektrelatert erfaring innen økonomistyring... Mer