Tjenester

Strategisk rådgivning

Realiser selskapets potensial

Gjennom bred erfaring fra strategi- og forretningsutviklingsprosesser, kontinuerlig fokus på kunnskapsdelingen med våre klienter og et utrettelig fokus på å verdiskaping er Deloitte en god samarbeidspartner for norske virksomheter.

Vi bistår våre klienter med å tydeliggjøre og utfordre sine ambisjoner i markedet og krav til seg selv. Med utgangspunkt i vår felles vurdering av potensialet i aktuelle markeder, organisasjonens karakteristika og sentrale interessenters målsetninger konkretiserer vi hva selskapet skal gjøre og hvordan det skal gjøres.

Verdien av strategi og forretningsutvikling står og faller på evnen til å omsette planer i konkret handling. Sammen med våre klienter konkretiserer vi de praktiske tiltak og aktiviteter som er nødvendig for å omsette strategi til praktisk handling og faktiske resultater. Vi bistår også våre klienter i koordineringen og gjennomføringen av disse tiltakene.

Vi har samlet våre tjenester under tjenesteområdene:

  • Forretningsstrategi
  • Kundestrategi
  • Markedsanalyser

Kontakt oss

Halvor Moen

Halvor Moen

Leder for Strategy & Operations, Partner

Halvor bistår med å adressere strategiske, operasjonelle og IT-baserte utfordringer og har lang erfaring med å definere, planlegge, lede og levere store prosjekter. Blant kundene finns både nasjonale ... Mer

Jon Olsen

Jon Olsen

Senior Manager

Jon Olsen er Senior Manager i Consulting.... Mer

Helge Torgersen

Helge Torgersen

Partner

Helge Torgersen er partner i Consulting.... Mer

Cecilia Flatum

Cecilia Flatum

Partner | Health Care

Cecilia Flatum er partner i Consulting.... Mer