Artikkel

Norske innsamlingsorganisasjoner samler inn mer enn noen gang tidligere

Aldri før har organisasjoner samlet inn så mye penger som i 2019. Stiftelsen Flyktninghjelpen er organisasjonen som har anskaffet mest. Det viser funn fra fundraisingrapporten utarbeidet av Deloitte.

Totalt anskaffede midler i 2019 var på 19,8 milliarder kroner, noe som er en økning på 11,5 prosent fra 2018, da det ble samlet inn 17,8 milliarder kroner.

Funnene i fundraisingrapporten baserer seg på svarene fra 58 ideelle organisasjoner i Norge, og tar for seg innsamlede midler i 2018 og 2019.

 

Facebook Donate har revolusjonert innsamlingsaksjoner og «Vipps faste betalinger» øker mest

Direkte markedsføring er fremdeles den innsamlingskanalen som flest organisasjoner har svart er mest inntektsgivende. Facebook er den dominerende markedsføringskanalen. Årets undersøkelse viser at samtlige organisasjoner bruker Facebook.

– Siri Nodland i Norges Innsamlingsråd sier at norsk fundraising er inne i en utviklingsfase. Vi jobber mer strukturert og målstyrt. Vi er blitt langt mer digitale. At Facebook er den mest brukte innsamlingskanalen er imponerende når vi vet at Facebook Donate først kom på i slutten av året i 2017.

Ny teknologi fortsetter å påvirke givermarkedet. Løsningen «Vipps faste betalinger», som tillater giveren å ha et fast trekk, øker mest som betalingsløsning. 50 prosent av organisasjonene planlegger å tilby dette i fremtiden.

Årets TV- aksjon WWF Verdens naturfond gikk til å bekjempe plast i havet. Vanligvis mobiliserer TV-aksjonen 100.000 frivillige som går med bøsser fra dør til dør.

- I år ble bøssa digital og TV-aksjonen samlet inn over 228 millioner kroner til plast i havet på tross av en pandemi, at næringslivet har slitt og at hovedmålgruppen av givere er over 60 + år, og derav mindre digitale. Det er et bevis på at digitale aksjoner har stort potensiale for å lykkes, sier Vibecke Østby, leder av TV-aksjonen.

 

Struping av inntekter som konsekvens av covid-19

Mange organisasjoner har måttet avlyse aktiviteter fordi de ikke har latt seg gjennomføre med gjeldende smitteverntiltak. Andre har klart å gjennomføre aktiviteter på alternative måter. 43 prosent av organisasjonene som har svart forventer at inntekten vil bli vesentlig redusert som følge av covid-19.

 

Viktige samfunnsaktører

Organisasjonene har en viktig rolle i samfunnet og mange gir av sin tid. I 2019 hadde organisasjonene totalt 81.519 frivillige mot 78.633 i 2018, en økning på 4 prosent.


Tilskudd utgjør 63 prosent av totale inntekter

Tilskudd er en viktig inntektskilde, og har økt med 8 prosent fra 2018 til 2019. Tilskudd fra norske myndigheter utgjør en tredjedel av totale tilskudd. Veksten skyldes i all hovedsak økning i tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale instanser. Tilskudd fra disse instansene økte med 21 prosent og tilskudd fra norske myndigheter økte med 1,8 prosent i samme periode.


Hver fastgiver gir i gjennomsnitt 2.205 kroner i året

Det er Stiftelsen Norsk Luftambulanse etterfulgt av SOS-barnebyer og Leger Uten Grenser som har mest inntekter fra fastgivere og fadderavtaler. Av de ti organisasjonene med høyest inntekt fra fastgiveravtaler, er det Sykehusklovnene som har hatt den største økningen, med 150 prosent.
En gjennomsnittlig giver gir 2.205 kroner hver i året. Giverne til Norsk Luthersk Misjonssamband gir desidert mest, med et gjennomsnitt på 8.000 kroner per giver i året.


Deloitte har for niende gang gjennomført undersøkelsen som kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge. Undersøkelsen ble sendt ut til 157 ideelle organisasjoner, hvorav 58 har svart. Rapporten er et nyttig verktøy i organisasjonenes videre arbeid med å anskaffe midler. Undersøkelsen er utarbeidet pro bono av Deloitte.

Fundraising rapporten

Les mer her
Var denne siden nyttig?