Tjenester

Anti-hvitvasking

Anti Money Laundering

Deloitte tilbyr en rekke tjenester innen anti-hvitvasking. Vi hjelper deg å forstå hvilke tiltak ditt selskap må implementere for å etterleve de strenge regulatoriske krav som stilles fra myndighetene. Ny lovgivning trådte i kraft 15. oktober 2018 og vil skjerpe kravene som stilles til virksomheter underlagt regelverket. Vi bistår med å analysere nåsituasjonen, samt implementering av nødvendige tiltak.

Regulatorisk kunnskap og praktisk erfaring

Deloittes spesialister innen anti-hvitvasking har bistått klienter med utfordringer knyttet til hvitvasking i mange år. I Deloitte har vi lang erfaring og god kjennskap til de ulike måtene finansnæringen og andre rapporteringspliktige blir utnyttet på. Vi har både regulatorisk kunnskap og praktisk erfaring med å bistå klienter med implementering av preventive kontrolltiltak. Videre bistår vi med rådgivning og tiltak for å avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller terrorfinansiering.
 

Fra enkeltklienter til større kundeporteføljer nasjonalt og internasjonalt

Deloitte dekker et bredt spekter av tjenester på området. Vi bistår både med undersøkelser av enkeltklienter, samt gjennomgang av større kundeporteføljer nasjonalt og internasjonalt. Et tett samarbeid med Deloittes verdensomspennende nettverk har bidratt til at vi har utformet, gjennomgått, forbedret, implementert og overvåket mange anti-hvitvaskingsprogrammer for klienter internasjonalt.

 

Vårt arbeid inkluderer blant annet
  • Vurdering av hvitvaskingsrisiko på foretaks -og forretningsenhetsnivå
  • Utarbeide og forbedre retningslinjer og prosedyrer
  • Gi trening og opplæring
  • Sikre regulatorisk etterlevelse
  • Vurdere internkontrollsystemer

Praktisk støtte og veiledning til rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven

Deloitte har deltatt i et samarbeidsprosjekt hvor formålet er å bidra til en viktig standardheving i anti-hvitvaskingsarbeidet i Norge. Samarbeidet har vært ledet av Tax Justice Network – Norge. Norsk Øko-Forum, Revisorforeningen og Finans Norge har bidratt. Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med rapporteringspliktige. Grunnlaget for rapporten kommer blant annet fra flere en-til-en intervjuer og samtaler med banker, forsikringsselskaper, revisorer og advokater, samt god dialog med Finanstilsynet og ØKOKRIM underveis.

Rapporten skal fungere som et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere og gi praktisk støtte og veiledning til rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Rapporten «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» kan du laste ned her.

Kontakt oss

Marianne Reikvam

Marianne Reikvam

Partner

Marianne er leder for Forensic, enheten som jobber med granskninger og rådgivning om hvordan foretak kan forebygge risiko for hvitvasking, misligheter, svindel, korrupsjon og brudd på sanksjonsregler.... Mer

Mari Wetlesen

Mari Wetlesen

Partner / Advokat, Leder Legal Services

Mari er partner og leder for Legal Services i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med selskapsrett og rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Hun yter dessuten løpende forretnings... Mer