Tjenester

Gransking og Forensic Services

Forensic & Investigation

Innenfor tjenesteområdet Gransking og Forensic Services kreves det god kompetanse og erfaring fra profesjonelle etterforsknings- og granskingsmiljøer, samt juridisk og økonomisk kompetanse. Deloitte tilbyr tjenester som spenner fra gransking til rådgivning og forebyggende arbeid. Disse tjenestene er knyttet til blant annet compliance, anti-korrupsjonssystemer- og rådgivning, anti-hvitvasking, sikring og analyse av elektronisk informasjon og bakgrunnsundersøkelser.

Skreddersydde, tverrfaglige team 

Deloitte kan tilby et team bestående av økonomer, revisorer, advokater, samfunnsvitere, IT-spesialister, ingeniører og eksperter med bakgrunn fra politi- og påtalemyndighet. Hvert team blir sammensatt etter behov i den enkelte sak. Ved å skreddersy et tverrfaglig team som møter den enkelte klientens behov, sikrer Deloitte en leveranse der kundens utfordringer, krav og forventninger står i fokus.

 

Forebygging, umiddelbar rådgivning og gransking

Enhver kunde er unik, og dette reflekteres i leveransen. Tilpasset rådgivning med gjennomgående involvering av kunden står sentralt innenfor tjenesteområdet Gransking og Forensic Services. Dette gjelder enten kunden er i forkant og ønsker å utvikle interne kontroll- og styringssystemer, eller når en mistanke om et ureglementert forhold oppstår, og som krever umiddelbar rådgivning og forsvarlig oppfølging. En granskingsrapport fra Deloitte skal kunne benyttes som et trygt beslutningsgrunnlag for håndtering av hendelser eller gi et godt bidrag til utvikling av compliance-arbeidet for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Deloitte sine granskinger gjennomføres i tråd med Advokatforeningens retningslinjer for granskning.  

Kontakt oss

Marianne Reikvam

Marianne Reikvam

Partner

Marianne er leder for Forensic, enheten som jobber med granskninger og rådgivning knyttet til mislighetsrisiko og svindel, antikorrupsjon, hvitvasking, sanksjoner, bakgrunnssjekker og varslingsystemer... Mer

Stein Ove Songstad

Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger in... Mer