Tjenester

Granskning og andre faktabaserte undersøkelser i offentlig og privat sektor

De økonomiske og omdømmemessige konsekvensene av økonomisk kriminalitet, brudd på lover og regler samt tvister kan være store og ødeleggende for din organisasjon.

Vårt granskningsteam bestående av økonomer, revisorer, advokater, jurister, samfunnsvitere, IT-spesialister, ingeniører, eksperter med erfaring fra politi og påtalemyndighet og andre, sammensatt etter behov i den enkelte sak, står klare til å hjelpe deg raskt med å undersøke, analysere og løse potensielle kriser både i inn- og utland. Eller enda bedre, gi rådgivning i forkant for å hindre at problemer oppstår.

Vi bistår med å gjennomføre uavhengige granskninger og andre faktabaserte undersøkelser, eller gir råd til selskaper eller personer som er gjenstand for alle typer undersøkelser fra andre.
 
Vår granskningsmetodikk vektlegger at granskningen skal være forsvarlig, og at prosessen skal være rettferdig, åpen og uavhengig. Samtidig legger vi vekt på god dialog med oppdragsgiver med avklarte forventninger i forhold til mandat, omfang, kostnader og rapporteringsformat.

Vi bistår alle typer virksomheter - både offentlige og private - så som stat og kommuner, multinasjonale selskaper, store nasjonale selskaper, små og mellomstore virksomheter og raskt voksende virksomheter, innen ulike industrier. Som del av Deloittes globale nettverk av Forensic spesialister kan vi raskt gjennomføre undersøkelser med internasjonale forgreininger.

 

Vi kan hjelpe deg med:

Granskning ved mistanke om:

 • Straffbare forhold som korrupsjon og utroskap 
 • Andre økonomiske misligheter
 • Brudd på regulatoriske forhold som for eksempel lov om offentlige anskaffelser, arbeidsmiljøloven, sosial dumping, arbeidstidsbestemmelser, mobbing, trakassering mv.
 • Brudd på konkurranselovgivning
 • Brudd på annen lovgivning
 

Videre kan vi hjelpe deg med:

 • Granskning etter aksjelovens bestemmelser
 • Granskning av et spesifikt prosjekt eller bekymringsområde
 • Mislighetsrevisjoner
 • Faktaundersøkelser i privat sektor
 • Faktaundersøkelser og granskingsnære tjenester i offentlig sektor, herunder organisasjonsrelaterte granskinger og brudd på økonomireglement
 • Borevisjoner og bobestyrelse i konkurs mm.
 • Kartlegging av konflikter i arbeidslivet
 • Innhenting og analyse av elektroniske spor
 • Vurdering av bevis

Kontakt oss

Stein Ove Songstad

Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger in... Mer

Grete Elgåen

Grete Elgåen

Partner

Grete leder bransjegruppen for organisasjoner. Hun har betydelig revisjons- og rådgivningserfaring og spesielt innen organisasjoner og offentlig sektor. Grete har ledet en rekke evalueringer og spesia... Mer

Marianne Reikvam

Marianne Reikvam

Partner, Financial Advisory

Marianne er leder for Forensic, enheten blant annet som jobber med granskninger og rådgivning tilknyttet misligheter og økonomisk kriminalitet. Hun har lang erfaring innen styring og kontroll, ledelse... Mer