Tjenester

Gransking i offentlig og privat sektor

Konsekvensene av økonomisk kriminalitet, brudd på lover og regler samt tvister kan være store og ødeleggende for din virksomhets økonomi og omdømme. Deloitte tilbyr effektive og kompetente løsninger for ethvert granskningsoppdrag.

Tverrfaglig granskingsteam

Deloittes granskingsteam består av økonomer, revisorer, advokater, samfunnsvitere, IT-spesialister og ingeniører, samt eksperter med erfaring fra politi og påtalemyndighet. Deloitte står klar til å bistå deg og din virksomhet raskt med å undersøke, analysere og løse potensielle kriser både i inn- og utland.

Deloittes granskingsenhet har et spesialisert nasjonalt og internasjonalt tjenestetilbud til private og offentlige virksomheter for å forebygge, avdekke og granske kritikkverdige forhold. Det er vel så viktig å være i forkant før uønskede hendelser aktualiseres, og Deloitte gir i den anledning forebyggende rådgivning. En granskingsrapport fra Deloitte skal kunne benyttes som et trygt beslutningsgrunnlag for håndtering av hendelser, eller gi et godt bidrag til utvikling av compliance-arbeid for å unngå lignende hendelser i fremtiden.
 

Rettferdig, åpen og uavhengig 

Vi bistår med å gjennomføre uavhengige granskninger, intervjuer av sentrale personer og andre faktabaserte undersøkelser. Vi tilbyr også rådgivning for virksomheter og privatpersoner som er gjenstand for alle typer undersøkelser fra andre. 

Vår granskningsmetodikk vektlegger at granskningen skal være forsvarlig, og at prosessen skal være rettferdig, åpen og uavhengig. Vi legger vekt på god dialog med oppdragsgiver med avklarte forventninger i forhold til mandat, omfang, kostnader og rapporteringsformat.
 

Globalt nettverk med spesialister

Vi bistår alle typer virksomheter - både offentlige og private - så som stat og kommuner, multinasjonale selskaper, store nasjonale selskaper, små og mellomstore virksomheter og raskt voksende virksomheter, innen ulike industrier. Som del av Deloittes globale nettverk av Forensic spesialister kan vi raskt gjennomføre undersøkelser med internasjonale forgreininger.

Deloitte kan hjelpe deg med:

Granskning ved mistanke om:
 • Straffbare forhold som korrupsjon og utroskap
 • Andre økonomiske misligheter
 • Brudd på regulatoriske forhold som for eksempel lov om offentlige anskaffelser, arbeidsmiljøloven, sosial dumping, arbeidstidsbestemmelser, mobbing, trakassering mv.
 • Brudd på konkurranselovgivning
 • Brudd på annen lovgivning

 

Videre kan Deloitte hjelpe deg med:
 • Granskning etter aksjelovens bestemmelser
 • Granskning av et spesifikt prosjekt eller bekymringsområde
 • Mislighetsrevisjoner
 • Faktaundersøkelser i privat sektor
 • Faktaundersøkelser og granskingsnære tjenester i offentlig sektor, herunder organisasjonsrelaterte granskinger og brudd på økonomireglement
 • Bo-revisjoner og bobestyrelse i konkurs mm.
 • Kartlegging av konflikter i arbeidslivet
 • Innhenting og analyse av elektroniske spor
 • Vurdering av bevis

Kontakt oss

Stein Ove Songstad

Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger in... Mer

Grete Elgåen

Grete Elgåen

Partner

Grete Elgåen leder bransjegruppen for organisasjoner. Hun har betydelig revisjons- og rådgivningserfaring, spesielt innen organisasjoner. Grete har vært rådgiver innenfor internasjonalt bistandsarbeid... Mer

Marianne Reikvam

Marianne Reikvam

Partner

Marianne er leder for Forensic, enheten som jobber med granskninger og rådgivning om hvordan foretak kan forebygge risiko for hvitvasking, misligheter, svindel, korrupsjon og brudd på sanksjonsregler.... Mer