Tjenester

Antikorrupsjon

Integrity Compliance

Vi hjelper deg med å redusere risiko for korrupsjon, misligheter og ulovlig samarbeid.

Korrupsjon, utroskap, bedrageri, ulovlig prissamarbeid og manipulering av finansiell informasjon kan ramme virksomheten hardt, både på bunnlinjen og omdømmemessig.

Offentlige og private virksomheter står ovenfor økt risiko knyttet til korrupsjon, misligheter og ulovlig prissamarbeid. Regelverket blir stadig mer komplekst og treffer norske virksomheter i økende grad. Det forventes at styret og ledelsen i norske virksomheter aktivt følger opp konkrete saker, samt implementerer robuste antikorrupsjonssystemer. Foretaksstraff forekommer hyppigere og det er betydelig mediafokus når kritikkverdige hendelser oppdages. Betydelige verdier går tapt fordi selskaper mister kontrakter, blir utelukket fra enkelte markeder og taper anseelse og tillit.

Vi hjelper deg med å redusere risiko knyttet til korrupsjon, utroskap, bedrageri, ulovlig prissamarbeid og manipulering av finansiell informasjon gjennom utvikling av effektive antikorrupsjonsprogrammer.

Vi har erfaring fra å bistå selskaper i å etterleve UK Bribery Act, FCPA, World Bank Integrity Guidelines og norsk straffelov. Programmene tar utgangspunkt i virksomhetens riskoer for å møte hver enkelt virksomhets behov.

Våre tjenester spenner fra vurdering av virksomhetens nåværende risikoeksponering og eksisterende tiltak, utvikling av forebyggende tiltak som etiske retningslinjer, dilemmatrening, varslingskanaler, internkontroll knyttet til enkelte pengestrømmer til implementering av et komplett antikorrupsjonssystem. Vi setter sammen tverrfaglige team bestående av jurister, revisorer og konsulenter etter kundens behov.

Korrupsjonsutfordringen reiser også en rekke juridiske problemstillinger, både i forhold til norsk og internasjonal korrupsjonslovgivning. Deloittes erfarne advokater bistår med vurderinger av avtaler og avtaleparter, og med rådgivning i konkrete situasjoner hvor korrupsjon og andre misligheter kan ha forekommet. Dette kan gjelde om lovgivning er brutt, hva som vil være hensiktsmessig oppfølgning og eventuelle konsekvenser for virksomheten, styre og ledelse, ansatte og samarbeidspartnere. 

Våre tverrfaglige granskningseksperter kan også bistå med å granske saksforhold nærmere, hva som er sakens faktum, hvem som er berørte parter og ansvarsforhold. Som del av Deloittes globale nettverk kan vi bistå i saker som også omfatter internasjonale forhold.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt for et uformelt møte.

Kontakt oss

Helene Raa Bamrud

Helene Raa Bamrud

Partner

Helene leder Deloittes Risk Advisory-avdeling i Norge. Siden 2004 har hun fokusert spesielt på utvikling av velfungerende virksomhetsstyringssystemer, risikostyring, internkontroll, etikk og samfunnsa... Mer