Artikkel

Har du avstemt SAF-T mot MVA-meldingen eller næringsoppgaven?

SAF-T ble obligatorisk fra 1. januar 2020 og alle bokføringspliktige selskaper er pålagt å kunne gjengi elektronisk bokførte opplysninger i et standardisert XML-format.

Standardformatet er godt egnet for å kunne gjennomføre en rekke pre-definerte kontroller, og Skatteetaten, Revisor, og andre eksterne interessenter vil derfor effektivt kunne gjennomføre detaljerte analyser av selskapets transaksjoner, masterdata og balanseførte verdier i sin helhet.

Enklere å bokføre transaksjoner

SAF-T-standardens krav til kobling mot standardisert MVA-koder og kontoplan gjør det også enkelt å avstemme bokførte transaksjoner mot både MVA- og Næringsoppgave. Det vil være naturlig at Skattemyndighetene gjør en slik avstemming for å sikre at rapporterte opplysninger stemmer med underliggende bokførte opplysninger.

Deloittes SAF-T analyseverktøy hjelper virksomheter med å lese innholdet i SAF-T-filen samt gjennomføre kontroller knyttet til bokførteopplysninger og avgiftsbehandling. Verktøyet kan også enkelt benyttes til å avstemme SAF-T-filer mot avgiftsoppgaven eller næringsoppgaven, f.eks. SAF-T for Januar og Februar sammenstilt med MVA-termin 1.

Vi hjelper deg med dine SAF-T-filer

Deloitte bistår allerede flere virksomheter med både analyser og avstemming av SAF-T filer og tilbakemeldingene er gode. Flere virksomheter ønsker også en regelmessig kontroll av SAF-T-filer for å reduserer risikoen for før oversendelse til Skatteetaten.

Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne med analyse av SAF-T-filer, avstemming av momsoppgaven eller andre SAF-T relaterte problemstillinger.

Var denne siden nyttig?