Artikkel

Obligatorisk SAF-T-rapportering i Norge fra 2020

Fra 1. januar 2020 vil det innføres en ny rapporteringsstandard for skatt og avgift i Norge, SAF-T (Standard Audit File - Tax Financial), og denne vil bli obligatorisk for alle selskaper med bokføringsplikt.

Den norske SAF-T-standarden er et standard filformat for eksport og import av bokførte opplysninger på XML-format.

 

Hvem gjelder dette for, og hvilke krav er det som stilles?

Standard Audit File – Tax (SAF-T) Financial blir obligatorisk fra 1. januar 2020 for alle som har bokføringsplikt etter norsk lov. De nye kravene innebærer at et selskap på oppfordring fra skattemyndighetene må kunne fremskaffe en SAF-T-fil som inkluderer store deler av selskapets bokførte opplysninger i en gitt periode og på et standardisert format. SAF-T formatet vil typisk benyttes i forbindelse med kontroll og bokettersyn fra skattemyndighetene, men en kan også forventes å bli benyttet av revisor i forbindelse med revisjonen.

 

I henhold til kravene skal SAF-T-filen blant annet inneholde:

  • Alle posteringer (hovedbok, kunder, leverandører og merverdiavgift)
  • Kunder (saldoer, kundeinformasjon osv.)
  • Leverandører (saldoer, leverandørinformasjon osv.
  • Kontoplan
  • MVA-koder
  • Alle konteringsdimensjoner som eksempelvis kostnadssteder, prosjekter, avdeling, osv.

Til sammen omfatter den norske versjonen av SAF-T-strukturen mer enn 300 datapunkter. Merk også at dersom selskapet ikke følger norsk standard kontoplan, er det nødvendig med en kartlegging i forhold til norske standardkoder og MVA-koder.

Trenger du bistand til SAF-T-rapportering?

Våre eksperter er klare til å bistå deg med ditt behov vedr. SAF-T-rapportering.

Kontakt oss her

Hva blir konsekvensene dersom kravene ikke blir fulgt?

Manglende overholdelse av SAF-T-kravet vil bli ansett som brudd på bokføringsloven, og vil kunne medføre bokføringspålegg og dagbøter. I utgangspunktet vil dagbøtene utgjøre 1.150 kroner per dag (2019-satser). I spesielle tilfeller kan skattemyndighetene sette høyere eller lavere dagbøter, men med en øvre grense på 11.500 kroner per dag (2019-satser). I tillegg er det en øvre grense for samlede bøter på til sammen 1 million kroner per år.

Hva er formålet med SAF-T?

SAF-T vil brukes i forbindelse med bokettersyn og kontroll fra skattemyndighetene. Skattemyndighetene vil kunne utføre dataanalyser på transaksjonsnivå, og den XML-baserte dataoverføringen gjør det mulig å bruke avanserte og forhåndsdefinerte kontroller for testing.

I tillegg har skattemyndighetene tidligere meddelt at de har som langsiktig strategi at SAF-T skal erstatte andre rapporteringsaktiviteter (f.eks. MVA-rapportering, SSB-rapportering, osv.). Dette er imidlertid ikke en del av dagens ordning og må sannsynligvis gjennom en ny høringsrunde.

Hva kan du gjøre?

Vi anbefaler at alle selskaper som er gjenstand for de nye kravene gjennomgår sine bokførte opplysninger for å sikre at de nødvendige opplysningene er tilgjengelige og av en kvalitet som kan deles eksternt. Videre må selskapene sikre at regnskapssystemet kan generere en SAF-T-fil.

Hvordan kan Deloitte hjelpe deg?

Deloitte kan hjelpe til på mange måter, avhengig av selskapets behov. Se våre mest populære tilbud under.

 

SAF-T-workshop

Få oversikt over hvilke krav som gjelder og hvilke problemstillinger som gjelder deg

Dette er en halv dags workshop der vi forteller om våre erfaringer med SAF-T, drøfter kundens utfordringer og gir veiledning i hva man må gjøre videre for å utarbeide og levere en korrekt SAF-T-fil.


Deloittes SAF-T-rapporteringsverktøy– taxCube™

Bruk Deloittes eget rapporteringsverktøy for å produsere din SAF-T-fil

Deloitte har laget en SAF-T-rapporteringsløsning som hjelper kundene våre med å produsere SAF-T-filer. Løsningen kan lisensieres eller tilbys som en del av et outsroucings engasjement. Rapporteringsløsningen kan for eksempel være nyttig for et selskap som bruker et regnskapssystem som ikke støtter SAF-T, eller dersom selskapet bruker flere ulike systemer. TaxCube er fleksibelt og kan kobles opp mot et hvilket som helst regnskapsprogram eller datavarehus.


Program for testing av SAF-T-filer

La Deloittes SAF-T-eksperter validere din SAF-T-fil

Deloitte kan teste strukturen, innholdet og kvaliteten på en SAF-T-fil for å sikre at den oppfyller tekniske og lovpålagte krav fra norske skattemyndigheter.

 

Støtte til SAF-T-implementering

La Deloittes SAF-T-eksperter gi råd og veiledning når du skal implementere SAF-T

I tillegg til det som er nevnt over, kan Deloitte også bistå på mange måter i forbindelse med en SAF-T-implementering, dette kan være alt fra løpende rådgivning til prosjektledelse. Vi kan selvsagt også bistå med mapping av kontoplaner og MVA-koder.

Var denne siden nyttig?