Artikkel

Endringer i trygdeavtalen mellom UK og Norge

Deloitte Advokatfirma

7. desember 2020 ble gjeldende trygdeavtale endret. Endringene som gjelder fra 1. januar 2021 tar utgangspunkt i den nåværende trygdeavtalen fra 1990 mellom Norge og Storbritannia, og som sikrer at arbeidstakere med arbeidsforhold på tvers av landegrensene sikres trygderettigheter og muligheten for eksport av pensjonsrettigheter.

Publisert 15. desember 2020.

Den nåværende avtalen vil sammen med endringene måtte benyttes for avklaring av trygdetilknytning for nye tilfeller av blant annet grenseoverskridende arbeid etter årsskiftet, såfremt ikke saken skal reguleres etter EØS-reglene.

Endringene omfatter ikke avklaringer av trygdetilknytning (lovvalgsreglene), og som innebærer at reglene er de samme for blant annet arbeidstakere fra Norge som sendes ut på midlertidig arbeidsopphold til Storbritannia etter årsskiftet.
I motsetning til EØS-avtalens regler om trygdetilknytning har ikke nåværende trygdeavtale bestemmelser som løser spørsmålet om trygdetilknytning for løpende arbeid i Norge og Storbritannia, og den har heller ikke særskilt bestemmelse om trygdetilknytning ved utstasjoneringer fra Norge der lønn utbetales fra Storbritannia.

Ettersom den nåværende trygdeavtalen ikke regulerer trygdetilknytning for mange situasjoner som oppfattes som ordinære i dagens arbeidssammenheng er norske myndigheter innforstått med at det er behov for en ny trygdeavtale.

Deloitte jobber tett med relevante myndigheter for å formidle behov og utfordringer som norske og britiske arbeidsgivere kan bli stilt overfor fremover.
 

Brexit

Read the latest insight on Brexit and how it will affect you and your business. 

Read more
Var denne siden nyttig?