Artikkel

Nytt forslag om kildeskatt på renter og royalties

Finansdepartementet har kommet med et høringsnotat hvor de foreslår 15% norsk kildeskatt på renter og royalties betalt fra norske skattytere til utlendinger. Deloittes skatteadvokater har i denne gjennomgangen sett på hva et slikt forslag vil kunne medføre for berørte virksomheter.

I tillegg vurderer de kildeskatt på leievederlag for fysiske eiendeler (skip, rigger, fly, maskiner m.m.). Kildeskatten foreslås begrenset til transaksjoner mellom nærstående, og for renter skal den kun treffe betalinger til lavskattland.

Ettersom mange av Norges skatteavtaler nekter kildeskatt, vil forventet effekt på kort sikt være liten – men for de som rammes, kan konsekvensene bli store i tillegg til økte compliance-kostnader. De forventede inntekter til statskassen som følge av forslagene er ifølge Finansdepartementets egne beregninger på knappe NOK 90 millioner per år.

Les hele gjennomgangen her.

Kildeskatt på renter og royalites

Deloittes skatteadvokater har gått gjennom den foreslåtte kildeskatten på renter og royalties.

Les hele gjennomgangen her
Var denne siden nyttig?