Artikkel

Aksjonærrettighetsdirektivet: Nå begynner det å haste

Deloitte Advokatfirma

Nå begynner det å haste å få på plass retningslinjer for lederlønnspolitikken i selskaper som er børsnotert. Fra 1. januar 2021 har disse en forpliktelse til å fremlegge retningslinjer for selskapets lederavlønning for generalforsamlingen. Overgangsreglene gir ikke lang utsettelse.

Lovendringene i allmennaksjeloven ble vedtatt allerede i 2019, men ikrafttredelsen har vært satt på vent i påvente av en coronaforsinket forskrift som utpensler kravene til retningslinjer og rapport i større detalj. Forskriften var klar i desember, og trådte altså i kraft 1. januar 2021 sammen med endringene i loven.

Lovgiver har lagt opp til at selskapene må utarbeide og fremlegge retningslinjer for lederlønn for den ordinære generalforsamlingen våren 2021, altså om få måneder. Det er gitt overgangsregler som innebærer at man kan vedta retningslinjene i ekstraordinær generalforsamling frem til 1. oktober 2021. Ifølge departementet er dette for å hensynta at aksjonærene kan stemme ned det første forslaget, slik at det ikke er anbefalt at man venter til siste mulighet med å fremlegge forslaget for generalforsamlingen.

Lov- og forskriftsendringene medfører også et krav om at de samme selskapene på årlig basis skal utarbeide og publisere en lønnsrapport som beskriver godtgjørelsen som er gitt til ledende personer i selskapet i foregående regnskapsår. Lønnsrapporten skal senest forelegges ordinær generalforsamling i 2022. Du kan lese mer om rapportkravet og kravet til retningslinjer her.

Det er andre frister for selskaper med avvikende regnskapsår.

De nye reglene er felleseuropeiske og stammer fra EUs aksjonærrettighetsdirektiv. Formålet er at aksjonærene skal få økt innsyn i og bevissthet om lederlønningene i selskapet de har investert i.
 

Global Employer Services

Read more about our offerings and insight regarding global employer services. 

Read more
Var denne siden nyttig?